Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed,
Skovgård, Bodilsker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation var Poul Kofoed Pedersen, født 22/5 1829, og Margrethe Cathrine Jørgensdatter, født 10/9 1828. De blev gift 17/5 1853, og som det var almindeligt havde han i forvejen overtaget gården. De fik senere samme år sønnen Thor Kofoed, men da han var godt to år gammel døde faderen den 30/5 1856.
Moderen giftede sig igen den 12/2 1858 med Ole Peter Hansen fra 6. vdg. Langedebygård, født 20/7 1840. De drev gården videre indtil 1879, da Thor Kofoed overtog den, hvorefter de flyttede til hans fødegård i Langedeby. De fik fem børn i deres ægteskab. Deres ældste datter, Hansine Pouline Kirstine Hansen, var formentlig elev på Vallekilde Højskole som 17 årig i 1876.
1. generation:
Thor Kofoed, født 20/12 1853 -
elev på Freerslev Højskole 1871-72, fyldte 18 år
og på Vallekilde Højskole 1878-79, fyldte 25 år

At Thor Kofoed var elev på Freerslev Højskole ved vi fra en elevprotokol, som er gengivet i en 5 års jubilæumsskrift fra 1872. Heri nævnes han som Ole Hansens Thor Kofoed. Det hænger naturligvis sammen med faderens død og moderens nye ægteskab med Ole Peter Hansen, men det beviser også hvem han var.
Syv år efter opholdet på Freerslev Højskole tog Thor Kofoed igen på højskole, denne gang på Vallekilde Højskole i vinteren 1878-79. Hjemkommen derfra overtog han formelt gården og blev i september samme år gift med Vilhelmine Marie Hansen fra Vestre Slamragård, som også havde været elev på Vallekilde Højskole, i sommeren 1876. De fik i årenes løb 10 børn, hvoraf den fjerde, en pige, dog døde som knap 2 årig. Alle de andre ni blev senere elever på Bornholms Højskole ved Ekkodalen, og i den næste generation har i alt 27 fætre og kusiner været elever samme sted.
Thor Kofoed nåede dog ikke at sende alle sine børn på højskole, idet han døde den 4/12 1909, 55 år gammel.2. generation:

Børn af Thor og Vilhelmine Kofoed:

Valborg Kofoed f. 30/6 1880 -
elev sommeren 1899, fyldte 19 år

Valborg Kofoed blev senere uddannet husholdningslærerinde og fik sit virke på Sorø Husholdningsskole. Men 1913 fik hun meningitis og blev i hast overført til Rigshospitalet. Men det var ikke tids nok, så hun døde kort før jul samme år, kun 33 år gammel.
Kilde: Vandrebogen Ekko.

Katrine Kofoed, f. 10/9 1881,
elev 1900, 18 år

Katrine Kofoed blev gift med Hans Peter Bendtsen fra en ejendom på Højlyngen i Bodilsker, f. 15/7 1874, og de overtog 1901 10. slg. Smørengegård i Vestermarie, som de drev indtil 1943.
Fem døtre og én søn blev elever på højskolen:

Thora Agnethe Bendtsen,

Gerda Bendtsen

Inger Johanne Margrethe Bendtsen

Sigrid Bendtsen

Ove Bendtsen

Asta Birgitte Bendtsen

Sønnen, Ove Kofoed Bendtsen, overtog gården 1943.

Agnete Kofoed, født 5/3 1883 -
elev 1901, 18 år

Agnete blev på sin 25 års fødselsdag den 5/3 1908 gift med Christen Markvardsen, født 18/10 1882, gårdejer i Grønderup, Brahe Trolleborg sogn på Fyn, og de blev bosat derovre nær Fåborg.

Astrid Kofoed, født 6/11 1888 -
elev 1907, 18 år

Astrid Kofoed blev den 22/7 1910 gift med Holger Brandt Kofoed fra Brandtsgård i samme sogn, født 10/3 1888 og elev på højskolen 1906-07. Hans far var død allerede i 1906, og han havde overtaget gården før brylluppet. De fik syv døtre, hvoraf de seks blev elever på højskolen. Holger Brandt Kofoed var i en del år formand for Bornholms landøkonomiske Forening.

Døtre elever:

Helga Brandt Kofod, født 10/7 1911 - elev 1929

Valborg Brandt Kofod, født 31/12 1912 - elev 1930

Bodil Kirstine Brandt Kofod, født 4/9 1918 - elev 1936

Ellen Brandt Kofod, født 25/2 1922 - elev 1940

Gerda Brandt Kofod, født 24/6 1924 - elev 1944

Gudrun Brandt Kofod, født 8/5 1926 - elev 1945
Se nærmere på særskilt del om Brandtsgård, Bodilsker.

Hans Olaf Kofoed, født 18/12 1890 -
elev 1909-10

Han overtog på et tidspunkt Hundshalegård i Åker, gift 21/5 1915 med Agnes Mortensen fra Yppernegård i Nyker, født 9/2 1892 og elev på højskolen 1910. En søn og to døtre blev også elever.

Børn elever:

Erik Nikolai Kofoed, født 22/3 1916 - elev 1936-37

Anna Margrethe Kofoed, født 30/4 1923 - elev 1941

Ingrid Kofoed, født 22/7 1926 - elev 1945

Poul Kofoed, født 23/10 1886,
elev 1911-12, 25 år

Som det fremgår blev Poul Kofoed først elev på højskolen som 25-årig, senere end to yngre søskende, og det hænger formodentlig sammen med faderens tidlige død. Han overtog i december 1913 fødegården, gift 11/3 1914 med Katrine Anker fra Strangegård, Klemensker, som var hans halvkusine, født 11/3 1889 og elev på højskolen 1907. De havde Skovgård til 1931, da de måtte forlade den på grund af 1930-ernes økonomiske krise. I 1933 overtog de så Kanikkegård i Klemensker. Derfra kom 2 sønner og 2 døtre senere som elever på højskolen.
Poul Kofoed døde 20/1 1947, 60 år gammel. Katrine Kofoed førte gården videre nogle år med sønnen Knud som bestyrer. Hun døde i 1953, hvorefter den blev overtaget af den yngre søn Folmer Anker Kofoed.

Børn elever:

Knud Anker Kofoed, født 2/9 1919 - elev 1938-39

Agnethe Kofoed, født 22/2 1921 - elev 1940

Elna Marie Kofoed, født 13/8 1922 - elev 1941

Folmer Anker Kofoed, født 5/2 1926 - elev 1944-45

Se nærmere nedenfor.
Deres yngste søn var Niels Anker Kofoed, født 21/2 1929, som i en artikel i Rødding Højskoles årsskrift har fortalt, at han var elev på denne højskole. Han overtog senere Knarregård i Ibsker og fik som bekendt en omfattende politisk karriere.

Jokum Kofoed, født 17/10 1892 -
elev 1913-14

Jokum Kofoed overtog senere Baunegård i Pedersker, gift med Gerda Christine Munch fra Dammegård i samme sogn, født 21/12 1894 og elev på højskolen 1913. Hun var en af otte søskende, der blev elever. To sønner og tre døtre blev også elever i perioden 1936-45.

Børn elever:

Peder Munch Kofoed, født 12/3 1918 - elev 1936-37

Gunvor Munch Kofoed, født 9/9 1921 - elev 1939

Niels Adolf Munch Kofoed, født 25/7 1923 - elev 1940-41

Bodil Munch Kofoed, født 26/11 1925 - elev 1944

Agnethe Munch Kofoed, født 3/5 1928 - elev 1946
Se nærmere på særskilt del om Baunegård, Pedersker.

Thor Gunnar Kofoed, født 17/3 1895 -
elev 1914-15, 19 år

Thor Gunnar Kofoed var foruden opholdet på Bhs. Højskole også 1918-19 elev på Korinth Landbrugsskole. Han blev gift med Astrid Hansine Jensen fra Knarregård, Ibsker, født 17/2 1899 og elev på Bhs. Højskole 1916 og i 1920 elev på Vallekilde Højskole. De overtog 1922 hendes fødegård, Knarregård. De var barnløse, men fik "udlånt" en nevø fra Kanikkegård, Klemensker, Niels Anker Kofoed, som senere overtog gården, og som bekendt fik en omfattende politisk karriere.

Bodil Kofoed, født 12/12 1896 -
elev 1916, 19 år.

Hun blev 1919 gift med Carl Mathias Hansen, født 17/5 1890, søn af hotelejer Hansen, Aakirkeby. De blev bosat på Gadegård i Bodilsker, fik i tidens løb seks børn, hvoraf tre senere blev elever på højskolen. Hun døde imidlertid ret ung, den 18/5 1939, 42 år gammel.

Børn Elever:

Thor Kofoed Hansen, født 3/4 1921 - elev 1939-40

Inger Kathrine Hansen, født 31/1 1923 - elev 1940

Poul Kofoed Hansen, født 2/2 1931 - elev 1948-493. generation:

Børn af Poul og Katrine Kofoed fra Kannikegård, Klemensker

Knud Anker Kofoed, født 2/9 1919 -
elev 1938-39

Knud Anker Kofoed blev som nævnt ovenfor efter faderens død i 1947 i nogle bestyrer af fødegården for sin mor. Fra omkr. 1954 blev han avlsbruger på ejendommen Søvang i området Lindeskoven i Rø sogn.

Agnethe Kofoed, født 22/2 1921 -
elev 1940

Agnethe Kofoed udvandrede til USA. Hun blev derovre gift med en svensker og bosat i New York.

Elna Marie Kofoed, født 13/8 1922 -
elev 1941

Elna Marie Kofoed blev gift med Gunnar Bærild Dam Kofoed, født 29/11 1914, fra Lillegård i Nyker, som også havde været på højskole, men andetsteds i landet. De blev bosat på hans fødegård, Lillegård. Hun blev senere en kendt lokalpolitisk skikkelse.

Folmer Anker Kofoed, født 5/2 1926 -
elev 1944-45

Folmer Anker Kofoed overtog omkr. 1954 fødegården, Kanikkegård efter sin mor - efter at hans ældre bror havde bestyret den i nogle år.3. generation: Hundshalegård, Aaker:

Børn af Hans Olaf Kofoed og Agnes, f. Mortensen:

Erik Nikolai Kofoed, født 22/3 1916 -
elev 1936-37

Erik Nikolaj Kofoed overtog fødegården i 1945, gift med Lillian Marie Dam fra Smørengegård, født 5/3 1922 og elev på højskolen 1940. Han døde 22/2 1978. Gården blev overtaget af en søn.

Anna Margrethe Kofoed, født 30/4 1923 -
elev 1941

Anna Margrethe Kofoed blev gift med en fabriksarbejder på Nordisk Kabel og Tråd og bosat i København.

Ingrid Kofoed, født 22/7 1926 -
elev 1945

Ingrid Kofoed kom først på højskole efter at hun og moderen var flyttet til Nyby i Aakirkeby. Hun blev uddannet økonoma og bosat i København, gift med en enkemand. Senere kom hun til Fårevejle, hvor hun arbejdede med ældre.3. generation: Gadegård, Bodilsker:

Børn af Carl Mathias Hansen og Bodil f. Kofoed:

Thor Kofoed Hansen, født 3/4 1921 -
elev 1939-40

Thor Kofoed Hansen var fodermester hjemme på gården til omkr. 1965. Derefter avlsbruger på ejendommen Bøgelund i nærheden. Han var ugift.

Inger Kathrine Hansen, født 31/1 1923 -
elev 1940

Inger Kathrine Hansen blev gift med Gunnar Skovgaard Pihl fra Hullegård i Poulsker, født 20/11 1919. De blev omkr. 1945 bosat på ejendommen Solhøj i Bodilsker. Snart efter oprettede han imidlertid Bodilsker Sandstensbrud på ejendommens grund, som de havde til 1982.

Poul Kofoed Hansen, født 2/2 1931 -
elev 1948-49

Poul Kofoed Hansen overtog fødegården omkr. 1965. Han var ugift.Kilder: LB s. 139, 167, 176, 227, 288; Koefoed I. 53; Jochum. 45-46, 77, 114,; Lauegd. 90; meddelelser fra Rita Kofoed, Ibsker; Bhs. Vejviser.


SAMs højskolehistoriske Arkiv