Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed,
Tyskegård, Pedersker
Indledende oplysninger
Forældrene til de nedenfor nævnte elever fra Tyskegård var Peter Kristian Kofoed, født 28/6 1873 på gården, og Karen Madsine Kofoed, født 16/9 1880 på Boesgård, Pedersker, Han overtog gården i 1900. De blev gift 1902 i Aa Kirke, idet hun på det tidspunkt boede sammen med forældrene i Aakirkeby. De fik syv børn, hvoraf fem blev elever på højskolen.
Han døde allerede i 1932, 58 år. Hun førte gården videre indtil 1937, da en søn og datter overtog den.
Maren Kofoed, født 1904 - elev 1925

Maren Kofoed blev hjemme på gården og blev husbestyrerinde for sin bror, Anders Kofoed, efter at han i 1937 havde overtaget gården. Sammen drev de den indtil 19??, hvor en brodersøn, Flemming Kofoed, overtog den.

Anders Hansen Kofoed, født 4/7 1906 -
elev 1925-26

Anders Hansen Kofoed overtog som nævnt ovenfor i 1937 sin fødegård, som han drev med sin søster som husbestyrerinde.

Peder Kofoed, født 24/1 1908 -
elev 1927-28

Peder Kofoed overtog ejendommen Danevang i Smørenge i Vestermarie 1942. Han var ugift.

Carl Christian Kofoed, født 20/2 1910 -
elev 1929-30

Carl Christian Kofoed blev gift med Magda Sonne Hansen fra Pedersker Brugs, født 16/1 1915, og hun havde været elev på Ubberup og Kertemeinde højskoler. De blev først bosat på Krogholm i Rutsker 1936-43; derefter på Pæregård i Aaker. De boede til sidst på Lindevej i Aakirkeby.

Harald Antoni Kofoed, født 3/1 1912 -
elev 1930-31

Harald Antoni Kofoed blev gift med Ulla Kathrine Munch fra ejendommen Stensvang, Pedersker, født 21/11 1913 og elev på højskolen 1931. De blev 1938 bosat på ejendommen Kratlund i samme sogn.
Hun døde imidlertid den 27/7 1960, kun 46 år. Han drev ejendommen videre til deres søn, Flemming Kofoed, overtog den, Han havde i forvejen overtaget Tyskegård.
Harald Kofoed var en trofast gæst ved mange af højskolens arrangementer.Kilder: LB. 144, 283, 289, 342; meddelelse fra Harald Kofoed, Pedersker (broder); Lauegd. 27 & 83; bornholmere.dk.Tyskegård, Pedersker 1949.
Alle billederne er hentet fra KB Danmark set fra Luften.
Ejendommen Danevang, Smørenge, Vestermarie.
Pæregård, Aaker 1951 Ejendommen Kratlund, Pedersker 1946


SAMs højskolehistoriske Arkiv