Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed
Krampegård, Pedersker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation var Jeppe Kofoed og Karen Kirstine, født f. Ipsen. Han var født på gården 1827; hun kom fra Slettegård i samme sogn, født 1837, og de overtog gården 1862. Jeppe Kofoed døde i 1886, 59 år gammel, og altså før de nedenfor nævnte børn var på højskole. Konen førte gården videre i nogle år, hvorefter hun flyttede til Aakirkeby. Gården blev allerede 1890 formelt overtaget af den ældste søn, Andreas Kofoed, som blev gift med Mathilde Nielsen fra Klintebygård i Ibsker.
1. generation:

Marius Peter Kofoed, født 12/10 1867 -
elev 1893-94

Marius Peter Kofoed, som var nr. 3 i en søskendeflok på seks og nr. 2 af tre sønner, overtog ejendommen "Klippedam" i Bodilsker. Han blev gift med Elgine Johanne Margrethe Nielsen, f. 3/3 1871 på Klintebygård i Ibsker og altså søster til broderens kone.
De fik seks børn, tre døtre og tre sønner. Den ældste datter, Helga, var elev på Bornholms Højskole 1916, mens den ældste søn, Svend Aage Kofoed, som senere 1925 overtog ejendommen, var elev på Roskilde Højskole 1922-23. En sønnesøn, Knud Kofoed overtog ejendommen og havde den til sin død 19??.

Anine Johanne Kofoed, født 8/7 1871 -
elev 1897

Anine Johanne Kofoed. Fra nogle erindringer skrevet af en tidligere elev, Hans Markussen, ved vi, at hun var kokkepige på højskolen i dens første år, men hun fik en øjensygdom og måtte holde op. I noget af tiden havde hun hjælp af sin yngre søster Kathrine. Vi ved ellers ikke så meget om hende andet end, at hun var ugift, og at hun i en årrække var husbestyrerinde et sted i Nexø.

Ane Kathrine Kofoed, født 4/7 1874 -
elev 1895 og 1900

Ane Kathrine Kofoed var som det fremgår elev to gange og som nævnt ovenfor ind imellem pige i højskolens køkken.2. generation:

Forældrene til 2. generation hed med deres fulde navne Andreas Laurentius Kofoed og Elisabeth Mathilde Frederikke, f. Nielsen. De blev gift 1892, efter at han 1890 formelt havde overtaget gården.
De fik seks børn, hvoraf en døde som lille. De andre fem kom, som det fremgår, på højskole. De havde gården til 1928, da den blev overtaget af sønnen Frederik Kofoed.

Niels Johan Kofoed, født 1/6 1893 -
elev 1915-16

Niels Johan Kofoed blev 1916 gift med Bertha Marie Koefoed fra Eskildsgård i samme sogn, f. 2/12 1895.
De havde i nogle år Ahlegård i Vestermarie og derefter Vallegård i Nyker indtil 1928. At de afhændede den skyldtes utvivlsomt sygdom. Han døde seks år senere i 1934, 41 år gammel. Alligevel nåede de at få ti børn, hvoraf de tre døde som små, heraf de to yngste.
En af de andre, Elisabeth Kathrine Kofoed, var elev på højskolen 1938.
Enken slog sig ned på et lille husmandssted, Østervang, lidt øst for Åkirkeby, senere inde i byen. Hun døde 1964.

Karen Margrethe Kofoed, født 14/5 1895 -
elev 1913

Karen Margrethe Kofoed blev gift med Thorvald Mathias Hansen fra Gammeleje i samme sogn, f. 12/3 1891 og elev på højskolen 1908-09. De overtog 1927 Skadegård, også i Pedersker. De fik fire børn, hvoraf de tre senere også blev elever.
De boede på gården til omkring midten af 1950erne, da den blev overtaget af sønnen, Jens Kofoed Hansen.

Børn elever:

Kathine Kofoed Hansen, født 9/10 1927 - elev 1945

Marie Kofoed Hansen, født 9/10 1927 - elev 1946

Jens kofoed Hansen, født 20/9 1928 - elev 1947-48

Nikolaj Frederik Kofoed, født 15/6 1897 -
elev 1920-21

Nikolaj Frederik Kofoed overtog fødegården efter forældrene i 1928. Han blev gift med Ellen Margrethe Kofoed fra Boesgård i samme sogn, f. 1/5 1903 og elev på højskolen 1921. De fik fire døtre, hvoraf de tre ældste senere også blev elever på højskolen.
Frederik Kofoed døde 1945, kun 48 år gammel. Konen førte gården videre i nogle år indtil den ældste datter, Kirsten, og hendes mand, Aage Hansen fra Lindholm i Bodilsker, overtog den i 1950.

Agnethe Kofoed, født 13/8 1902 -
elev 1920

Agnethe Kofoed blev gift med Jens Walther Marcher, f. 14/1 1900. De overtog 1927 ejendommen "Kannikevang" i Åker (9,9 ha). Der boede de til omkring 1960. Han ser ud til at være død på det tidspunkt, og hun flyttede derefter til Åkirkeby.

Holger Kofoed, født 11/10 1907 -
elev 1925-26

Holger Kofoed overtog Vestergård i samme sogn 1932. Han blev gift med Gerda Benedikte, f. Hansen fra Østre Hullegård i Nyker, f. 24/7 1904. Der boede de til omkring 1950.3. generation:

Kirsten Margrethe Kofoed, født 18/10 1928 -
elev 1946

Kirsten Margrethe Kofoed blev som ovenfor nævnt gift med Aage Hansen fra ejendommen "Lindholm" i Bodilsker f. 23/4 1927. De overtog Krampegård og boede der endnu i 1990.

Signe Elisabeth Kofoed, født 19/6 1932 -
elev 1950

Signe Elisabeth Kofoed blev bosat i Varde, gift med Andreas Nygaard, som var indehaver af et oliefirma, "Varde Olieforsyning".

Else Marie Kofoed, født 9/5 1934 -
elev 1952

Else Marie Kofoed blev gift med Svend Kofoed Hansen fra Solvang i Aker, f. 26/9 1926 og elev på højskolen 1944-45. De blev bosat på Knudsker Præstegård som for pagterfolk og boede der endnu i 1990.


Kilder: LB s. 134-135, 178, 283, 289; Koefoed I s. 160, Bendix s. 61-62, Lauegd. s. 16, 95; Erindringer af Hans Markussen (ikke trykt); Kures gårdlister; meddelelser fra Kirsten Hansen, Krampegård.


SAMs højskolehistoriske Arkiv