Bornholmske højskolefamilier

Familien Mikkelsen
Simonsgård, Rutsker
Indledende oplysninger
Faren til nedenstående elever var Jens Mikkelsen, gårdmandssøn fra Gjerrild i nærheden af Grenå på Djursland, født 26/5 1856. Han var kommet hertil i begyndelsen af 1880erne for at være mejerist på Splitsgård i Klemensker. Den 12/12 1885 blev han gift med Andrea Margrethe Kirstine Hansen, født 16/6 1861, som var fra Ndr. Kirkebogård i Olsker. I løbet af 1887 blev han ansat som bestyrer af det nyåbnede andelsmejeri "Hammersdal" I Rutsker. Der var de til 1893, da de flyttede til Simonsgård.
De fik otte børn, to piger og seks drenge; to drenge født i Klemensker, to piger og én dreng født på Hammersdal, og tre drenge født på Simonsgård. Men de mistede to af drengene undervejs. Af de andre seks blev fem elever på højskolen.
Jenny Elisabeth Mikkelsen, født 13/9 1888
på "Hammersdal" - elev 1907

Hun blev gift med Kristian Sinius Jensen fra Elleskovsgård, Østerlars, født 1889 og elev på højskolen 1903-04. De boede først på Ødegård i samme sogn, som nærmest kun var et husmandssted, derefter på den langt større Hjortegård. Senere flyttede de til Ll. Madsegade 46, Rønne, hvor de drev et ismejeri. Som pensionister flyttede de til København.

Agnes Marie Mikkelsen, født 28/10 1889
på "Hammersdal" - elev 1909

Hun blev 2/8 1911 gift med Ejler Hjorth Westh fra Båsegård i samme sogn, født 28/5 1885 og elev på højskolen 1904-05, og de blev bosat på hans fødegård, som han i forvejen havde overtaget. De fik otte børn, hvoraf én søn og én datter blev elever på højskolen. De havde gården til 1947, hvor en søn, Henning Baasegaard Westh, forpagtede den for senere at blive ejer. Han havde været elev på Vallekilde Højskole.

Børn elever:

Markus Conrad Hjorth Westh, f. 15/7 1913 - elev 1930-31

Solveig Hjort Westh, f. 1/11 1925 - elev 1945

Se nærmere under Familien Hjorth Westh, Båsegård, Rutsker.

Ejnar Mikkelsen, født 22/12 1892
på "Hammersdal" - elev 1912-13

Han overtog 1918 fødegården, gift med Nielsine Petrea Dorthea Nielsen, født 4/6 1895, fra Fakse på Sjælland.
De havde kun gården til 1928, hvorefter de boede på et mindre husmandssted, en præstegårds parcel, "Godthåb", hvor hun døde 16/8 1962, 67 år. Han boede der helt til sin død 20/3 1967, 74 år.

Karl Edvard Mikkelsen, født 29/4 1895
på Simonsgård - elev 1915-16.

Karl Edvard Mikkelsen blev uddannet landbrugskandidat og fik sit virke som landbrugskonsulent på det sydlige Sjælland, gift med Bodil Marie Thygesen. Men han blev ikke ret gammel; han døde den 22/7 1937, 42 år. De boede sidst i Karise sogn.

Albert Johannes Mikkelsen, født 7/5 1904
på Simonsgård - elev 1923-24.

Familien var flyttet til husmandsstedet Solvang inden hans højskoleophold. Han blev senere gårdejer i nærheden af Aarhus.

Som nævnt i indledningen mistede forældrene tidligt to sønner. Den første var deres førstefødte, Alfred Kristian, født 19/1 1886 i Klemensker. Han døde som 9-årig i 1895. Den næste var nr. 8 i rækken, Thorvald Kristian, som blev født 21/3 1898. Han døde som 3-årig i 1901.
Den næstældste søn, Jens Andreas Michael Mikkelsen, født 31/3 1887, og som ikke blev elev på højskolen, nævnes først som landmand, men blev købmand i hovedstadsområdet, gift 1912 med Kristine Kofoed, født 1886, fra Kørsegård i Klemensker. De boede til sidst på Lyngbyvejen i Gentofte.
Efter at sønnen Ejnar havde overtaget gården, flyttede forældrene til husmandsstedet "Solvang", som var en af de små ejendomme, der var udstykket fra den nedlagte Frigård. Men deres sidste tid tilbragte de hos datteren og svigersønne på Båsegård.

Kilder: FT & KB; bornholmere.dk; Bornholms VejviserSAMs højskolehistoriske Arkiv