Bornholmske højskolefamilier

Familien Munch,
Dammegård, Pedersker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation var Hans Munch, som stammede fra St. Hallegård i Åker, og Julie Gerda f. Nielsen fra Stangegård, ligeledes i Åker. Han var født 17/10 1855 og vi ved med nogenlunde sikkerhed, at han sammen med sin yngre broder, Andreas, var elev på højskolen i Østermarie i 1873-74. Hun var født 6/4 1860, og var efter al sandsynlighed elev på Vallekilde Højskole 1879. To yngre brødre blev elever på højskolen i Østermarie, og den ene også på højskolen ved Ekkodalen.
Hans Munch overtog Dammegård i begyndelsen af 1880, og de blev gift 28/10 1881. De fik 9 børn, og ingen af dem døde som små, men, som det fremgår nedenfor, døde dog 2 ret tidligt. Af dem alle blev 8 elever på Bornholms Højskole.
De havde gården frem til 1919. Han havde en række tillidshverv: medlem af sognerådet i til sammen 12 år, formand for mejeriet i 10 år og som ældre bestyrer af en bankfilial. Hun var som ældre også medlem af menighedsrådet i 14 år.
Konrad Andreas Munch, født 29/8 1993 -
elev 1900-01

Konrad Andreas Munch overtog ejendommen Stensvang i samme sogn, formentlig 1911, hvor han blev gift med Eva Kathrine Munch fra Munkegård, også Pedersker. De fik seks børn, hvoraf tre blev elever på Bornholms Højskole og en på Ollerup Højskole. Han var medlem af Pedersker sogneråd 1921-62, i alt 41 år og bortset den sidste 4 års periode formand hele tiden; desuden var han formand for Pedersker Andelsmejeri i 1919-49, og disse tillidshverv er utvivlsomt baggrunden for, at han fik tildelt ridderkorset. Han havde ejendommen frem til 1945. Han døde 1978, knap 95 år gammel. Hun var død 1968, knap 80 år gammel.

Børn elever:

Knud Munch, født 5/1 1913 - elev 1930-31

Ulla Kathrine Munch, født 21/11 1913 - elev 1931

Gunnar Johannes Munch, født 26/3 1917 - elev 1934-35

Se nærmere nedenfor.

Signe Cathrine Munch, født 30(9 1885 -
elev 1904

Signe Cathrine Munch blev 1907 gift med Arboe Conrad Sonne Hansen, f. 14/5 1878. Han var brugsforeningsuddeler i Pedersker. De fik tre børn, hvoraf en blev elev på Bornholms Højskole og en anden på Ubberup og Kerteminde højskoler. Hun døde imidlertid i 1918, 33 år gammel. Manden giftede sig igen og fik to børn mere.

Børn elever:

Povl Sonne Hansen, født 6/7 1910 - elev 1928-29

Magda Sonne Hansen, født 16/5 1915 - elev på Ubberup

Højskole 1932 og Kerteminde højskole 1934

Hjalmar Christian Munch, født 28/8 1887 -
elev 1906-07

Hjalmar Christian Munch overtog Stavnsgård i Poulsker, gift 1913 med Sigrid Kathrine Sonne fra Grubbegård, Pedersker (to af hendes yngre søskende var senere elever). De havde gården frem til 1949, hvor deres søn overtog den. En datter, Edith Munch, blev elev på Bornholms Højskole. Han døde 1972, 85 år gammel; hun døde 1981, 91 år.

Datter elev:

Edith Munch, født 14/3 1918 - elev 1936

Edith Munch blev i 1942 gift med Aage Ipsen, født 22/11 1914 fra Sdr. Dyndebygård i Poulsker og elev på højskolen 1934-35. De blev bosat på Lillegård i Poulsker, som de endnu havde i 1967.

Hans Nielsen Munch, født 1/7 1890 -
elev 1908-09

Hans Nielsen Munch blev 1914 gift med Dorthea Jensen fra Agård , Pedersker, f. 26/12 1883. De boede først nogle år på Kjøllergård i Rutsker, derefter på St. Grammegård i Åker, som de havde indtil 1951. De fik ni børn, hvoraf en døde som lille og en som ung. Af de andre har tre været elever på højskolen, mens en har været på andre højskoler. Han døde 1966, 76 år; hun døde 1981, næsten 98 år.

Børn elever:

Svend Aage Munch, født 1/7 1890 - elev 1908-09

Ebba Munch, født 30/1 1922 - elev 1940

Elln Elise Munch, født 16/10 1926 - elev 1944

Se nærmere nedenfor.

Aage Munch, født 19/5 1892 -
elev 1910-11

Aage Munch overtog fødegården efter sin fader 1919 og havde den frem til 1953, gift også 1919 med Maren Kristine Hansen fra Brandsgård i Åker, f. 26/4 1897 og elev på højskolen 1917. De fik otte børn, hvoraf fire har været elever på højskolen.


Børn elever:

Niels Kristian Munch, født 7/8 1921 - elev 1940-41

Ester Hansen Munch, født 14/7 1923 - elev 1940

Hans Konrad Munch, født 5/11 1926 - elev 1945-46

Holger Munch, født 13/110 1935 - elev 1953-54

Se nærmere nedenfor

Gerda Christine Munch, født 21/12 1894 -
elev 1913

Gerda Christine Munch blev gift med Jokum Kofoed fra Skovgård i Bodilsker, og med dem mødtes to af de store "højskolefamilier". Han var én af ni søskende, der var elever, og hun som det fremgår én af otte. Han var født 17/10 1892 og elev 1913-14. De blev gift 1919 og bosat på Baunegård, Pedersker, som de havde indtil 1953, da den ældste søn tog over. De fik 10 børn, hvoraf to dog døde som små. Af de andre otte har fem været elever.

Peder Munch Kofoed

Gunvor Munch Kofoed

Niels Adolf Munch Kofoed

Bodil Munch Kofoed

Agnete Munch Kofoed

Se nærmere under Familien Kofoed, Baunegård.

Thorvald Otto Munch, født 19/5 1899 -
elev 1917-18

Thorvald Otto Munch døde to år efter højskoleopholdet, knap 21 år gammel.

Arne Jespersen Munch, født 19/11 1901 -
elev 1919-20

Arne Jespersen Munch overtog Østre Kjeldsebygård i Østerlars, gift 1927 med Anna Elisabeth Kofoed fra Brogård, Pedersker, f. 6/6 1901 og elev på højskolen 1918. De havde gården til midten af 1960erne, da en søn tog over.

Julie og Hans Munch havde endnu en søn, Rasmus Juul Munch, som var nr. 7 i rækken. Han blev håndværker, snedker, og det er formentlig årsagen til, at han i modsætning til alle de andre ikke kom på højskole.
Han blev bosat i Pedersker Stationsby og arbejdede i sit håndværksfag. Men en søn af ham, Kai Juul Munch, var elev 1947-48.2. generation - Dammegård

Børn af Maren Kristine og Aage Munch

Niels Kristian Munch, født 7/8 1921 -
elev 1940-41

Niels Kristian Munch overtog 1946 Ll. Loftsgård, Pedersker, idet han 13/2 1946 blev gift med Ruth Julie Madsen, hvis far, Edvard Madsen, tidligere havde giftet sig til gården.

Ester Hansen Munch, født 14/7 1923 - elev 1940

Ester Hansen Munch blev 29/4 1944 gift med Svend Ipsen fra Sdr. Dyndebygård i Poulsker, f. 22/2 1916 og elev på højskolen 1935-36. De overtog ejendommen Akselhøj i Aaker 1944.

Hans Konrad Munch, født 5/11 1826 -
elev 1945-46

Hans Konrad Munch overtog fødegården, Dammegård, gift 11/3 1953 med Kathrine Petersen, født 12/4 1927 på Ærø. De fik fem børn, men den 3/7 1979 døde hun, 52 år. Han førte gården videre i mange år.

Holger Munch, født 13/10 1935 -
elev 1953-54

Holger Munch blev ejer af Vævergård i Aaker, gift 25/4 1960 med Aase Jensen, født 25/5 1938, datter af bagermester Aage Jensen, Aakirkeby. Hun var i en del år ansat som medhjælper i højskolens køkken.2. generation - Stensvang

Børn af Eva Kathrine og Konrad Andreas Munch

Knud Munch, født 5/1 1913 -
elev 1930-31

Knud Munch blev i 1938 ejer af Kattesletgård i Bodilsker, gift 14/10 samme år med Margrethe Olsen, født 12/9 1915, fra Vassegård i Pedersker. I 1953 overtog de denne gård, som de havde til 1974. Knud Munch havde flere tillidshverv.

Ulla Kathrine Munch, født 21/11 1913 -
elev 1931

Ulla Kathrine Munch blev gift med Harald Antoni Kofoed, født 3/1 1912 og elev på højskolen 1930-31, fra Tyskegård, Pedersker, og de blev 1938 bosat på ejendommen Kratlund, ligeledes i Pedersker. Hun døde imidlertid allerede i 1960 46 år gammel.

Gunnar Johannes Munch, født 26/3 1917 -
elev 1934-35

Gunnar Johannes Munch overtog sit fødehjem, Stensvang, Pedersker, efter sine forældre i 1946, gift med Gunhild Hansen Munch fra Dammegård, f. 26/11 1924. De var således fætter og kusine.

Anna Kristine Munch, født 4/2 1916, blev ikke elev på Bornholms Højskole, men derimod på Ollerup Højskole i 1935. Hun blev uddannet sygeplejerske og bosat i København, gift 1941 med Poul Arne Jørgensen.2. generation - St. Grammegård

Børn af Dorthea og Hans Nielsen Munch

Svend Aage Munch, født 17/2 1915 -
elev 1932-33

Svend Aage Nielsen Munch overtog 1944 St. Loftsgård i Pedersker, gift med Hedvig Margrethe Folkmann fra Fårebygård, Aaker, født 26/11 1919.

Ebba Munch, født 30/1 1922 - elev 1940

Ebba Munch blev gift med Henry Andreas Hansen fra Lærkegård, Poulsker, f. 12/12 1910, og de overtog 1946 hans fødegård. Han døde 1969. Hun blev senere gift med Olaf Hansen, Nexø.

Ellen Elise Munch. født 16/10 1946 - elev 1944

Ellen Elise Munch blev gift med Philip Christian Koefoed fra Langedebygård, Bodilsker, født 10/11 1922 og elev på højskolen 1940-41, og de overtog 1947 hans fødegård.

Kirsten Margrethe Munch, født 21/9 1919, blev ikke elev på Bornholms Højskole, men derimod på Tommerup Højskole 1937 og Snoghøj Gymnastikhøjskole i 1938. Hun blev gift med Peter Marius Villadsen Jørgensen, og de blev bosat på hendes fødegård, St. Grammegård, først som forpagtere og senere som ejere.2. generation

Børn af Signe Cathrine og Arboe Conrad Sonne Hansen

Povl Sonne Hansen, født 6/7 1910 -
elev 1928-29

Povl Sonne Hansen blev 1935 ejer af Saltholmsgård i Ibsker, gift med Agnethe Jacobsen fra Langedebygård i Bodilsker, født 18/1 1913 og elev på højskolen 1930.

Magda Sonne Hansen, født 16/5 1915 -
elev på Ubberup Højskole 1932
og Kerteminde højskole 1934

Magda Sonne Hansen blev 1936 gift med Carl Kristian Kofoed, født 21/2 1910, elev på højskolen 1929-30, fra Tyskegård, Pedersker. De blev først bosat på Krogholm i Rutsker, men fra 1943 på Pæregård i Aaker.Kilder: LB. 141, 144, 158. 178-179, 281, 283-285, 289, 297, 304; Lauegd. 26-27, 70, 82-92 (A10,B1); Bornholms Vejviser.Dammegård i Pedersker omkring 1906. Ved folketællingen 1906 var der foruden forældrene syv hjemmeværende børn, én tjenestekarl og to tjenestepiger. De stemmer med antallet af personer på billedet, så det er formentlig taget omkringe denne tid. Det er hentet fra bornholmskebilleder.brk.dk, men hører hjemme i Pedersker lokalarkiv.


SAMs højskolehistoriske Arkiv