Bornholmske højskolefamilier

Familien Nielsen,
Skræddergård, Pedersker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation hed Jens Peter Nielsen og Anne Margrethe, f. Ipsen. De boede først på Sommergård, Pedersker, som de havde overtaget efter hans forældre, og de tre førstnævnte er født på denne gård. Derefter flyttede de til Skræddergård, som ligger ret nær ved. Her havde en broder til konen boet. Han var ugift og var død i en ung alder. Den ca. dobbelt så store gård blev derved i familiens eje.
Jens Peter Nielsen bidrog til oprettelsen af højskolen ved Ekkodalen med 2 aktier å 50 kr. og et årligt bidrag til driften i tre år på 15 kr.
1. generation:

Karl Antoni Nielsen, f. 18/8 1870 -
elev på højskolen i Østermarie 1890-91

Anton Nielsen, som han har underskrevet sig, var som angivet elev på et af de sidste vinterhold på Østermarie-skolen, bl. a. sammen med den unge skomagersvend Martin Andersen, senere med tilnavnet Nexø. Det ved vi fra en mindebog (poesibog), som både han og broderen har skrevet i. Bogen ejedes af Karl Larsen, som var elev på skolen to vintre - ligesom Martin Andersen - og senere blev husmand og postbud i Åkirkeby.
Anton Nielsen har skrevet følgende:

En god og lykkelig Fremtid

det ønskes af din Ven og

Kammerat Anton Nielsen

Skræddergård , -t Pedersker Lev vel
Anton Nielsen blev senere bosat på Ejendommen "Enghave" i Pedersker, en parcel fra Slettegård på 1,5 ha. Han blev 1896 gift med Ane Margrethe Jørgensen fra Stevns, Sjælland. De boede på ejendommen til midten af 1930-erne og derefter i et jordløst hus.

Lorens Johannes Nielsen, f. 4/12 1871 -
elev på højskolen i Østermarie 1889-90
og på højskolen ved Ekko- dalen 1895-96.

Johannes Nielsen, som den næste broder benævner sig, har skrevet følgende i den omtalte mindebog:

Frisk op da, mod i Bringe

skøn Frejas Folk i Nord!

giv Sorgen Fuglevinge,

kast Frygten over Bord!

visk Taaren af dit Øje,

vent Hjælpen fra det Høje!

Guds Lyst er Liv og Fred!

Lev vel du tro Kammerat, og Tak for i Vinter

Johannes Nielsen

Skræddergård i Pedersker Johannes Nielsen blev som 35-årig i 1907 gift med Margrethe Kristine Munch (31 år) fra Baunegård, Pedersker og bosat sammen sted. De fik ingen børn, og allerede ti år efter, i 1917, solgte de gården. Samme år døde han, så det er givetvis på grund af sygdom, dd måtte opgive landbruget

Albert Edvard Nielsen, f. 5/12 1874 -
elev 1894-95

Albert Edvard Nielsen overtog gården efter forældrene i 1906. Han blev gift med Karen Kathrine Larsen fra Billesgravsgård i samme sogn, f. 30/6 1881. De fik syv børn, hvoraf to døde som små. Af de fem andre har som anført de fire været elever på højskolen. Albert Nielsen var i to perioder, 1925-33, medlem af Pedersker sogneråd. De boede på gården til omkring 1950, da den blev overtaget af sønnen, Hans Christian Nielsen.

Margrethe Kathrine Nielsen, f. 9/12 1885 -
elev 1904

Margrethe Kathrine Nielsen blev 1915 gift med Peder Brandt fra Kjællingebygård, som også ligger i samme del af Pedersker sogn. Han var født 13/8 1885 og var elev på højskolen 1902-03. De overtog St. Engegård i Bodilsker og drev den til 1937. Så lagde de op og flyttede til Nexø, begge kun 52 år. Efter sigende var det, fordi han var blevet træt af at drive landbrug i de vanskelige år i 1930erne, hvor han havde sat ret mange penge til. Han levede som rentier resten af sin tid. Konen døde meget pludseligt ca. ti år senere. Han levede til omkring 1960.2. generation:

Hedevig Margrethe Nielsen, f. 19/11 1907 -
elev 1924

Hedevig Margrethe Nielsen er ugift og har været husbestyrerinde det meste af sit voksne liv, først på Bornholm og senere i Nyråd ved Vordingborg. Bor nu (1990) som pensionist i Vordingborg.

Inger Kathrine Nielsen, f. 5/6 1911 -
elev 1929

Inger Kathrine Nielsen blev gift med Gunnar Johs. Nielsen fra Østermarie og bosat på ejendommen "Kratly" også Østermarie. De fik seks børn, men omkring 1950 døde hun, knap 40 år gammel.

Hans Christian Nielsen, f. 13/9 1916 -
elev 1936-37

Hans Christian Nielsen overtog fødegården efter sine forældre omkring 1950 og bor der endnu (1990), gift med Ellen S. Nielsen.

Bertha Marie Nielsen, f. 3/11 1920 -
elev 1939

Bertha Marie Nielsen blev gift med Olaf Mathias Olsson og bosat på ejendommen "Kragelund" i Nylars (ca. 8 ha). Manden døde i begyndelsen af 1980erne, og nogen tid derefter flyttede hun til Lobbæk, hvor hun har boet siden.Kilder: LB s. 282, 393; Bendiksen s. 59 & 63; Bornholms Vejviser; mindebogen fra 1889-91 (privateje); meddelelser fra Hans Chr. Nielsen og fru Ellen Nielsen, tidl. Skræddergård.


SAMs højskolehistoriske Arkiv