Bornholmske højskolefamilier

Familien Nielsen,
Klintebygård, Ibsker
Indledende oplysninger
Forældrene til første generation var Niels Peter Nielsen og Kirstine Margrethe, f. Kofoed. Han var født på Klintebygård, mens hun var fra Skyttegård i Pedersker. De boede først på et mindre Landbrug i Bodilsker, men overtog omkring 1865 Klintebygård. De fik syv børn, to sønner og fem døtre. Deres ældste datter, Elisabeth Mathilde Frederikke, født 26/4 1863, blev gift med Andreas Laurentius Kofoed fra Krampegård i Pedersker, født 13/4 1866, og bosat samme sted. De blev forældre til flere elever på højskolen.
To af de andre døtre fra Klintebygård, som var tvillinger, blev elever på højskolen.
Den yngste søn, Hans Andreas Nielsen, født 6/4 1868, overtog på et tidspunkt gården, gift med Jane Dorthea Schou, født 24/1 1866, fra gården "I Skoven" i Bodilsker. De fik ni børn, hvoraf fem blev elever på Bornholms Højskole, mens tre blev elever på Høng Højskole.
1. generation:

Døtre af Niels Peter og Kirstine Margrethe Nielsen:

Elgine Johanne Margrethe Nielsen,
født 3/3 1871 - elev 1895

Elgine Johanne Margrethe Nielsen blev 1895 - altså senere samme år som hun var elev - gift med Marius Peter Kofoed fra Krampegård i Pedersker, f. 12/10 1867 og elev på højskolen på dens første hold 1893-94. De overtog ejendommen Klippedam i Bodilsker, hvor de boede til 1925, da en søn overtog den. Deres ældste datter, Helga Kofoed, blev elev på Bornholms Højskole.

Datter elev:

Helga Bodil Kirstine Kofoed, født 26/8 1896 - elev 1916

Helga Kofoed blev gift med Sakse Valdemar Jørgensen, som var gårdmandssøn fra Ejby ved Køge, født 25/6 1897. De blev selv gårdmandsfolk, bosat på en gård, Hjørnegård, i landsbyen Salløv i Snoldelev sogn lidt syd for Roskilde.

Helga Kofoeds ægteskab med Sakse Jørgensen medførte imidlertid, at hendes yngre bror, Svend Aage Kofoed, blev gift med en søster til ham, Thora Sofie Jørgensen, født 21/9 1900. Hun havde været elev på Vallekilde Højskole 1919, mens han havde været elev på Roskilde Højskole 1922-23. De overtog som nævnt hans fødehjem, Klippedam 1925.
Deres ældste søn, Knud Kofoed, født 31/12 1925, var elev på Bornholms Højskole 1948-49. Han overtog senere ejendommen og var i mange år formand for elevforeningen.
(Knud Kofoed har i øvrigt meddelt, at der kom et tredje ægtepar ud af forbindelsen til Ejby, som vel nok må betegnes som et sjældent tilfælde).

Anna Vilhelmine Petrea Nielsen, født 3/3 1871 -
elev 1895

Som det ses af datoerne var Anna Nielsen tvillingsøster til ovenstående. Hun forblev ugift og ernærede sig senere som syerske.2. generation

Børn af Jane Dorthea og Hans Andreas Nielsen

Niels Holger Nielsen, født 21/10 1893 -
elev 1914-15

Niels Holger Nielsen blev senere gift med Astrid Sofie Kristine, f. Pedersen, fra Timannegård, Ibsker, født 18/9 1896, og de blev bosat på ejendommen Ståleboet i Østermarie. En søn, Hans Peter Nielsen, var elev på højskolen 1942-43. Han overtog senere ejendommen.

Søn elev:

Hans Peter Nielsen, født 13/12 1924 - elev 1942-43

Hans Peter Nielsen overtog ejendommen omkr. 1950 og boede der endnu 1993.

Valborg Margrethe Nielsen, født 17/12 1894 -
elev 1916

Valborg Margrethe Nielsen blev husbestyrerinde hjemme, og flyttede med forældrene til Neksø i 1929. Efter deres død blev hun boende i det samme hus, Åsen 51.

Olaf Mahler Nielsen, født 13/2 1898 -
elev 1923-24

Olaf Nielsen blev gift med Dagny Marie Nielsen fra Egeskovsgård i Østerlars, født 29/3 1901 og elev på højskolen 1921. De blev bosat på ejendommen Gammeleje i Pedersker, men han døde efter fire års ægteskab i 1931. Hun blev senere gift igen.

Ellen Magdalene Nielsen, født 16/1 1903 -
elev 1922

Ellen Magdalene Nielsen blev gift med Hans Conrad Brandt fra Kællingebygård, Pedersker, født 7/5 1898 og elev på højskolen 1916-17. De blev 1928 bosat på St. Egebygård i Aaker. En datter, Kirsten Marie Brandt, var elev 1951.

Datter elev:

Kirsten Marie Brandt, født 23/10 1933 - elev 1951.

Kirsten Brandt blev uddannet husholdningslærerinde; senere gift med Karl Anker Bohn Westh fra ejendommen Skovsholm i Aaker, født 10/6 1923 og elev på højskolen 1940-41. De blev bosat på ejendommen Saxebro i Aaker.

Johanne Marie Nielsen, født 22/8 1910 -
elev 1929

Johanne Marie Nielsen blev gift med en slagter fra København, og de havde slagterforretning derovre.Supplerende oplysninger.
De tre fra Klintebygård, der som ovenfor nævnt blev elever på Høng Højskole, var følgende:
Jens Johan Nielsen, født 28/11 1896 - elev på Høng Højskole 1921-22. Han blev gift med Valborg Andrea Runge fra Bobbegård i Østerlars, født 20/3 1897 og elev på Bornholms Højskole 1916. De overtog 1928 hendes fødegård Bobbegård. To døtre blev senere elever på Bornholms Højskole; Margrethe Dorthea Runge Nielsen, født 27/3 1931 - elev 1949 og 1951; Else Marie Runge Nielsen, født 5/1 1937 - elev 1957-58. Moderen døde imidlertid allerede 19/6 1949, 52 år.

Knud Nielsen, født 7/5 1900 - elev på Høng Højskole 1922-23. Han overtog 1929 fødegården, Klintebygård, gift med Mathilde Birgitte f. Madsen den 21/2 1907, fra ejendommen Kodal i samme sogn og elev på Høng Højskole 1925.

Inger Kristine Nielsen, født 27/12 1903 - elev på Høng Højskole 1923. Hun blev gift med Konrad Christian Ipsen fra Bækkelund i Aaker, født 6/12 1901 og elev på Bornholms Højskole 1921-22. De blev 1930 bosat på Sommergård i Poulsker.


Kilder: LB. side 151, 178, 191, 301, 379 og 391; Bendix. 61-62; Jochum. 81;; Jensen-sl. 7; meddelelser fra Bodil Hansen, Nexø, Inger Ipsen, Aakirkeby og Knud Kofoed, Klippedam, Bodilsker; Bhs. Vejviser


SAMs højskolehistoriske Arkiv