Bornholmske højskolefamilier

Familien Olsen
Skadegård, Nyker
Indledende oplysninger
Forældrene var Jakob Andreas Olsen og Karen Dorthea, f. Hansen. Han var fra Sandegård i Knudsker, født 6/10 1854 og overtog Skadegård 1884. Hun var født 17/3 1857 på 32. slg. Stensebygård i Bodilsker, og havde været elev på Vallekilde Højskole i 1879. Kort efter at han havde overtaget gården blev de gift, og de boede på gården til 1925, da en af sønnerne overtog den.
Hans Peter Olsen, født 7/9 1885 -
1904-05

Hans Peter Olsen overtog 1917 Sandegård i Knudsker efter at en farbror havde haft den siden 1902. Han blev gift med Birgitte Kristine Engell fra Skarpeskadegård i Klemensker, født 1888 og elev på højskolen 1907. En datter, Kirsten Olsen, var elev 1937 (senere gift med Olaf Müller, Klippely, Ekkodalen)

Margrethe Kristine Olsen, født 20/3 1887 -
elev 1907

Margrethe Kristine Olsen blev gift med Viktor Peter Thiesen og bosat på Tækkeregård i Rutsker 1910. De havde gården til 1946, da en datter og svigersøn overtog den.

Karen Cecilie Olsen, født 7/2 1889 -
elev 1909

Karen Cecilie Olsen blev kort efter højskoleopholdet husbestyrerinde for Hjalmar Hansen, Pæregård i Aaker, og snart efter gift med ham. Han var fra St. Duegård i Aaker, født 17/8 1884 og havde muligvis gået nogen tid på børneskolen på højskolen. Efter nogle få år på gården flyttede de til ejendommen Kanikkevang nær ved Aakirkeby, hvor de boede 1915-27. Derefter boede de i Nylars.

Anna Dorthea Olsen, født 14/1 1891 -
elev 1912

Anne Dorthea Olsen var i mange år husbestyrerinde hos en farbror og senere en bror. Senere var hun væverske, bosat i Nyker stationsby sammen med en søster.

Jens Johan Olsen, født 6/5 1892 -
elev 1912-13

Jens Johan Olsen rejste på et tidspunkt til Sjælland, hvor han købte en gård, men det gik ikke for ham. Derefter var han arbejdsmand i Helsingør. Som ældre vendte han hjem til Bornholm.

Andreas Olsen, født 27/6 1893 -
elev 1913-14

Andreas Olsen overtog fødegården 1925. Han forblev ugift, men boede på gården helt til sin død.

Marie Kathrine Olsen, født 6/9 1894 -
elev 1915

Marie Kathrine Olsen forblev også ugift. Hun var husbestyrerinde for forældrene på deres aftægtssted, Lillebo i Nyker Stationsby. Efter deres død boede hun samme sted sammen med ovennævnte søster, Anna Dorthea Olsen.


Kilder: LB. 134, 237, 255, 318; meddelelser fra Kirsten Müller, Aakirkeby; Bhs. Vejviser; Elevforeningens medlemslister.SAMs højskolehistoriske Arkiv