Bornholmske højskolefamilier

Familien Olsen
Lynggård, Rø
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation var Jørgen Andreas Olsen Poulsen og Elise Caroline, f. Lund. Han var født i Sose i Vestermarie, hvor faren var forpagter af en af Sosegårdene, men kort efter blev ejer af St. Knudegård i Klemensker. Hun var født på gården, som de overtog 1887. De fik fem børn, to døtre og tre sønner, hvoraf døtrene og to af sønnerne blev elever på højskolen. Den yngste af sønnerne, Poul Andreas Olsen, blev i stedet for højskolen elev på Lyngby Landboskole, og senere i mange år ejer af Hullegård i Østermarie.
Forældrene havde gården til 1916, da en af sønnerne tog over, men senere flyttede til Fløjlegård i samme sogn (se nedenfor).
1. generation:

Børn af Elise Caroline og Jørgen Andreas Olsen Poulsen:

Kristine Karoline Olsen, født 15/2 1887 -
elev 1906

Kristine Karoline Olsen blev gift med Julius August Olsen fra St. Hollændergård i Olsker, født 3/1 1885 og elev på højskolen 1901-02. Hans mor, Martha f. Larsen havde i øvrigt været elev på Vallekilde Højskole. De blev bosat på hans fødegård fra 1910, og de havde den helt frem til omkr. 1960. To sønner blev elever på højskolen.

Sønner elever:

Arne Olsen, født 4/8 1916 - elev 1933-34

Olau Olsen, født 31/3 1920 - elev 1938-39

Niels Otto Kristian Olsen, født 1888 -
elev 1906-07

Niels Otto Kristian Olsen overtog 1919 Kobbegård i Østerlars efter i nogle år at have forpagtet den (den tidligere ejer, Hans Peter Hansen, var død i 1909). Han blev gift 1912 med datteren på gården, Dagmar Sofie Hansen, som var enebarn, født 30/5 1886. Hun døde imidlertid 12/7 1933, 47 år. Han beholdt gården indtil 1945. Boede derefter i Gudhjem. Døde 1972.

Kristian Andreas Olsen, født 19/10 1889 -
elev 1909-10

Kristian Andreas Olsen overtog 1916 sin fødegård, Lynggård i Rø, blev samme år gift med Elisabeth Karoline Marie Larsen, født 7/10 1889, datter af snedker Niels Andreas Larsen, Årsdale i Ibsker. I 1925 flyttede de til den lidt mindre Fløjlegård i samme sogn. To døtre blev elever på højskolen. De havde denne gård frem til 1953, hvorefter den blev overtaget af deres søn, Carl Edvard Olsen.

Døtre elever:

Elise Olsen, født 27/4 1917 - elev 1933

Helga Kirstine Olsen, født 18/11 1919 - elev 1938

Elisabeth Marie Olsen. født 29/3 1893 -
elev 1912

Elisabeth Marie Olsen blev 1916 gift med Charles Andreas Byder fra Dammegård i Vestermarie, født 24/9 1887. De blev først en kort tid bosat på Lille Hollændergård i Olsker, derefter på ejendommen Bækkelund i Aaker, for derefter i 1921 at overtage Bådstedgård i Rø. Men fra 1932 blev han forpagter af Klemensker Præstegård. To sønner og én datter blev elever på højskolen. De boede på gården til 1945. Derefter på ejendommen Lundshøj lidt syd for Klemensker by.

Børn elever:

Knud Valdemar Byder, født 8/5 1917 - elev 1934-35

Harald Byder, født 29/11 1918 - elev 1937-38

Ruth Byder, født 11/5 1925 - elev 19432. generation: St. Hollændergård, Rø

Sønner af Kristine Karoline og Julius August Olsen:

Arne Olsen, født 4/8 1916 -
elev 1933-34

Arne Olsen overtog 1947 Bakkegård i Rutsker, gift med Ruth Elisabeth Ingvorsen fra ejendommen Egevang i Østerlars, født 4/9 1921 og elev på højskolen 1941. Omkr. 1960 overtog de hans fødegård, St. Hollændergård.

Olau Olsen, født 31/3 1920 -
elev 1938-39

Olau Olsen var hjemme på gården og forpagtede den i nogle år i 1950erne, men fra 1960, da broderen overtog den, blev han arbejdsmand, gift samme år med en kvinde ved navn Grethe og først bosat på den tidligere Humledal Station, som han havde overtaget efter forældrene. Nogle år senere flyttede de til Sjælland. Kom tilbage til Bornholm i 1885 for at nyde deres otium her.2. generation: Fløjlegård, Rø

Døtre af Elisabeth Karoline Marie og Kristian Andreas Olsen:

Elise Olsen, født 27/4 1917 -
elev 1933

Elise Olsen blev 1944 gift med Jørgen Cordua Dahl, som var bestyrer af sin fødegård, Nørregård i Vestermarie, født 9/5 1917 og elev på højskolen 1936-37. De overtog gården 1946 og havde den til omkr. 1985, da en søn tog over.

Helga Kirstine Olsen, født 18/11 1919 -
elev 1938

Helga Kristine Olsen blev gift med Holger Klausen, født 27/4 1926 på ejendommen Rosenvang i Rutsker. Han var teglværksarbejder og arbejdede som brænder i Rabekkeværket. De var bosat på Smedegårdsvej 39 i Knudsker.2. generation: Klemensker Præstegård

Børn af Elisabeth Marie og Charles Andreas Byder

Knud Valdemar Byder, født 8/5 1917 -
elev 1934-35

Knud Valdemar Byder blev født på Ll. Hollændergård i Olsker, hvor forældrene boede en kort tid. Han overtog på et tidspunkt et lille husmandssted, Dambo, som var en parcel fra St. Dammegård, Klemensker. Han var i mange år lastbilchauffør på Klemensker Grovare- og Foderstofforretning.

Harald Byder, født 29/111 1918 -
elev 1937-38

Harald Byder blev født på Bækkelund i Aaker, hvor familien også boede en kort tid. Han blev politibetjent og fik sit virke dels i Rønne og dels i andre dele af landet.

Ruth Byder, født 11/5 1925 -
elev 1943

Ruth Byder blev født på Bådstadgård, hvor familien boede i noget længere tid. Hun blev uddannet sygeplejerske og fik i længere tid sit virke på Gigtplejehjemmet, nu kaldet Sønderbo. Hun blev gift med Knud Erik Pedersen, som var malermester. De boede i Smallesund, Rønne.Kilder: LB. 200, 276, 325, 329, 331, 349, 375; meddelelser fra Elise Dahl, Nylars; Kures gårdlister; Bhs. Vejviser; vedr. Olau Olsen: nekrolog i Bhs. Td. 5/11 1998.


SAMs højskolehistoriske Arkiv