Bornholmske højskolefamilier

Familien Riis,
Risbygård, Klemensker
Indledende oplysninger
Forældrene til de nedenfor omtalte elever var Hans Peter Kristian Riis og Laura Dorthea Jensine Riis, født Rottensten, født i 1860 og 1864. Han var født på gården, som han havde overtaget efter sin far; hun stammede fra Bjørnegård i samme sogn.
Hans Peter Riis døde imidlertid i 1916, 55 år gammel, hvorefter Dorthea førte gården videre, i mange år med en af sønnerne som bestyrer.
Richard Jensinius Riis, født 9/10 1889 -
elev 1909-10

Richard J. Riis overtog 1919 St. Knudegård, Klemensker, gift med Inga Marie, født Kofoed 4/5 1895, fra Carlsgård i samme sogn og elev på højskolen 1915. De fik kun et barn, en søn, Jens Peter Riis, som blev elev på højskolen 1944-45. Han omkom ved en drukneulykke 1952.

Hans Peter Riis, født 16/6 1894 -
elev 1914-15

Hans Peter Riis var i mange år bestyrer for sin mor på gården efter faderens død i 1916. I 1941 overtog den yngre bror, Jens Christian Riis, gården, hvorefter Hans Peter Riis blev ejer af Baunegård i Østermarie. Han blev gift med Dagmar Eleonora, født Pedersen, fra ejendommen Søholt, Klemensker.

Elisabeth Karoline Marie Riis, født 12/10 1898 -
elev 1917

Elisabeth K. M. Riis blev 16/2 1924 gift med Sinius Alexander Jørgensen fra Gildesboet i Rutsker, født 3/10 1893 i Knudsker, hvor hans far var bestyrer på 9. slg. Kærbygård. Senere var de flyttet tilbage til Rutsker, hvor begge forældre stammede fra. Han var elev på højskolen 1913-14. De blev bosat på ejendommen Kokkdal i nærheden af hendes hjem. De havde ejendomme til omkring 1950, da en søn overtog den. Denne søn overtog senere Lillegård i Rø.

Jens Christian Riis, født 29/9 1896 -
elev 1918-19

Jens Christian Riis overtog fødegården 1942, efter at broderen havde bestyret den i mange år. Han blev gift med Astrid Pedersen fra Risegård i Rutsker, født 27/9 1911.Hun var uddannet sygeplejerske og havde været elev på Testrup Højskole 1931-32, som nogle få år før var blevet højskole for vordende sygeplejersker. Desuden havde hun været elev på Luthersk Missionsfoenings Højskole 1939.

Laurits Theodor Riis, født 26/1 1900 -
elev 1918-19 -
på samme hold som ovennævnte bror

Laurits Theodor Riis blev syg og døde 30/5 1931. Han boede da hjemme på gården.

Johannes Frederik Riis, født 26/2 1904 -
elev 1924-25

Johannes Frederik Riis blev 1931 ejer af St. Gusegård i Aaker, gift med Lilly Thorsen, født 28/7 1907, fra Sandemandsgård i Rutsker. De boede endnu på gården i 1968.


Kilder:
LB s. 148, 205-206, 220 og 400; for Riis, St. Knudegård: personligt kendskab.SAMs højskolehistoriske Arkiv