Bornholmske højskolefamilier

Familien Schou
I Skoven, Bodilsker
Indledende oplysninger
Familien Schou på gården "I Skoven" i Bodilsker blev, når det ses i videst mulige omfang, udgangspunkt for et betydeligt antal højskoleelever.
Her tager vi som udgangspunkt Hans Madsen Schou, født 2/1 1793. Han blev retmæssig arving til gården som 11-årig i 1804, da hans far døde. Moderen blev året efter gift igen, og hun førte gården videre i nogle år sammen med sin nye mand. I 1808 døde hun imidlertid også, hvorefter sønnen blev den reelle ejer af gården fra 1810. I 1817 blev han som 24-årig gift med en datter af præsten i Poulsker, Rebekka Sofie Mahler, født 16/10 1789. Det medførte, at flere af efterslægten fik mellemnavnet Mahler. De fik otte børn, hvoraf én døde som ung og én som lille.
Den ældste datter, Ane Catrine, blev gift med Lars Mouritsen fra Skovgård i samme sogn. Deres sidste bosted blev Strangegård i Klemensker, og de blev forældre til et betydeligt antal elever på Vallekilde og Bornholms Højskole i tre generationer. (Se nærmere under Familien Larsen, Anker og Tolstrup, Strangegård).
Den ældste søn, Hans Kristian Schou, blev gift med Ingeborg Kirstine Rasmussen fra 8. vdg. i Langedeby. De blev først bosat i hjemsognet, hvor han benævnes snedker, men 1854 overtog de Styrmandsgård i Østermarie, hvor de boede til 1869, hvorefter de overtog nabogården Halsegård. De fik i alt syv børn. De to ældste sønner blev elever på højskolen i Østermarie. Nogle af de andre søskende kan også have været elever, men vi ved intet om det. Den ældste af de to nævnte sønner, Hans Kristian Schou, blev gift med Jane Karoline Magdalene Kjøller fra Engegård i Vestemarie, og de overtog denne gård. De fik seks børn, hvoraf de to døde som små. Af de andre blev tre elever på Bornholms Højskole, og ligeledes en datter af næste generation. (Se nærmere under Familien Schou, Engegård).

Her i denne del gælder det imidlertid den søn, der overtog gården "I Skoven", Jens Mahler Schou, og hans familie i videre forstand. Han var født 22/10 1829 og overtog gården 1856, gift året efter med Oline Kristine Andersen fra Vestergård i Østermarie, født 28/5 1833. De fik ti børn, hvoraf to døde som små. Af de andre blev to, muligvis tre, elever på Vallekilde Højskole, og den yngste søn blev elev på Bornholms Højskole. Om de sidste fire, to sønner og to døtre, har været på højskole, ved vi ikke, men sandsynligheden taler for det. Derfor regnes de og deres børn med her.
1. generation:

Børn af Jens Mahler Schou og Oline Kristine, f. Andersen

Hans Johannes Schou, født 30/1 1858 -
elev på Vallekilde Højskole 1874-75

Hans Johannes Schou overtog 1899 ejendommen Mosevang nær ved mejeribyen i Stenseby, gift samme år med Karoline Marie Sommer fra Kåsegård i Ibsker, født 20/2 1865. De fik to sønner, hvoraf den ældste blev elev på Bornholms Højskole.

Søn elev:

Johannes Mahler Schou, født 1/7 1900 - elev 1917-18

Agnethe Sofie Schou, født 8/10 1859 -
elev på Vallekilde Højskole 1877

Agnethe Sofie Schou blev gift med Jochum Laurits Brandt fra Egesgård i samme sogn, født 4/10 1857, og de blev bosat på hans fødegård, Egesgård. De fik fem sønner, hvoraf den ældste døde som 14-årig. Tre af de andre blev elever på højskolen.

Sønner elever:

Jens Brandt, født 10/6 1883 - elev 1900-01

Anton Jonnes Brandt, født 24/12 1884 - elev 1903-04

Jochum Ejnar Brandt, født 11/8 1890 - elev 1910-11

Julie Kathrine Schou, født 10/7 1863 -
sandsynligvis elev på Vallekilde Højskole 1881

Julie Kathrine Schou er sandsynligvis identisk med en elev på Vallekilde Højskole ved navn Katrine Skov, der har opgivet Nexø som adresse. Der er nemlig ingen af det navn i Nexø på den tid ifølge folketællingerne.
Hun blev gift med Mathias Nørregaard fra Lille Pilegård i samme sogn, født 11/9 1859, og de blev bosat på denne gård. De fik otte børn, hvoraf én døde som 4-årig. Af de andre blev tre sønner elever på højskolen.

Sønner elever:

Jacob Nørregaard, født 1/3 1886 - elev 1902-03

Jens Nørregaard, født 27/6 1887 - elev 1904-05

Poul Nørregaard, født 22/2 1900 - eleb 1917-18

Jane Dorthea Schou, født 24/1 1866 -
(vi ved ikke, om hun har været på højskole,
men sandsynligheden taler for det).

Jane Dorthea Schou blev 1891 gift med Hans Andreas Nielsen fra 27. slg. Klintebygård i Ibsker, født 6/4 1868, og de blev samme år bosat på denne gård. De fik ni børn, fem sønner og fire døtre, hvoraf to af sønnerne og tre af døtrene blev elever på Bornholms Højskole. To sønner og én datter blev elever på Høng Højskole.

Børn elever:

Niels Holger Nielsen, født 21/10 1892 - elev 1914-15

Valborg Margrethe Nielsen, født 17/12 1894 - elev 1916

Olaf Mahler Nielsen, født 13/2 1899 - elev 1923-24

Ellen Magdalene Nielsen, født 16/1 1903 - elev 1922

Johanne Marie Nielsen, født 22/8 1910 - elev 1929

De tre, der blev elever på Høng Højskole, var følgende: Jens Johan Nielsen, født 28/11 1896, elev 1921-22, Knud Nielsen, født 7/5 1900, elev 1922-23 og Inger Kristine Nielsen, født 27/12 1903, elev 1923.

Om denne familie: se nærmere under Familien Nielsen, Klintebygård.

Jens Kristian Schou, født 28/7 1868.
Hans eventuelle højskoleophold ved vi heller ikke noget om, men han kan have været elev på højskolen i Østermarie.

Jens Kristian Schou var den tredje søn, der fik det navn; de to andre var døde som små. Han blev den, der 1899 overtog "I Skoven" efter forældrene, gift med Martha Eleonora Helene, f. Hansen, som var datter af en væver i Rødby på Lolland, født 13/12 1869. De fik fire døtre, hvoraf de tre ældste blev elever på Bornholms Højskole, mens den yngste blev elev på Antvorskov Højskole. De havde gården til 1936, da den blev overtaget af datteren Elisabeth og deres svigersøn.

Døtre elever:

Elna Johanne Schou, født 22/8 1907 - elev 1924

Marie Oline Schou, født 17/6 1909 - elev 1926

Elisabeth Schou, født 27/12 1910 - elev 1928

(Helene Schou, født 25/3 1914 - elev på Antvorskov

 Højskole 1934)

Otto Peter Schou, født 4/1 1871.

Otto Peter Schou overtog Vornedegård i Bsker, gift 1899 med Andrea Marie Westh fra Homannegård, født 27/11 1870. De fik en søn, som døde som barn, og to døtre, hvoraf den ene blev elev på højskolen.

Datter elev:

Agnethe Sofie Schou, født 17/6 1901 - elev 1917

Hansine Marie Schou, født 15/8 1873

Hansine Marie Schou blev 1894 gift med Carl Didrik Dam, født 9/11 1863, avlsbruger i Aakirkeby med bopæl på Torvet. De fik to sønner og to døtre. Den ene datter blev elev på højskolen.

Datter elev:

Helga Hermandine Dam, født 23/5 1898 - elev 1915

Oluf Julius Schou, født 23/3 1876 -
elev på Bornholms Højskole 1897-98

Oluf Julius Schou overtog 1905 Vibegård i Knudsker, gift med Johanne Marie Hansen, født 29/7 1881, fra Kobbegård i Østerlars. De havde gården til 1946. De fik to sønner, men ingen af dem blev elever på højskolen.2. generation: "I Skoven", Bodilsker

Døtre af Jens Kristian Schou og Martha, f. Hansen

Elna Johanne Schou, født 22/8 1907 - elev 1924

Elna Johanne Schou var først husbestyrerinde for faderen, efter at han i 1935 var blevet enkemand. Senere blev hun sygehjælper, bosat i St. Mortensgade i Rønne.

Marie Oline Schou, født 17/6 1909 - elev 1926

Marie Oline Schou blev gift med Johannes Rømer Madsen fra Fejleregård i Nylars, født 19/1 1906 og elev på højskolen 1926-27. De blev 1938 bosat på 6. vdg. Klintebygård i Ibsker, som de havde til omkr. 1965.

(En tidligere ejer af gården, Laurits Peter Mikkelsen, købte i 1918 nabogården, 28. slg., som hed Lisegård, og slog de to gårde sammen. Bygningerne til den købte gård er nu sløjfet).

Elisabeth Schou, født 27/12 1910 - elev 1928

Elisabeth Schou blev gift med Johannes Jensen fra Bjergegård i Poulsker, født 18/4 1902 og elev på højskolen 1919-20. De overtog 1936 hendes fødegård, "I Skoven", som de havde til omkr. 1965.

Den yngste datter, Helene Schou, som altså blev elev på Antvorskov Højskole, blev 1935 gift med Svend Aage Ancher fra 5. slg. Julsgård i samme sogn, født 6/4 1903 og elev på Fårevejle Højskole 1920, som var en af Indre Missions højskoler. Han havde samme år overtaget fødegården, som de havde til omkring 1950, hvorefter en yngre bror overtog den. Senere flyttede de til et husmandssted i området Lindeskoven i Rø.2. generation: Egesgård, Bodilsker:

Sønner af Agnethe Sofie Schou og Jochum Laurits Brandt:

Jens Brandt, født 10/6 1883 - elev 1900-01

Jens Brandt blev senere ejer af Østre Slamragård i samme sogn, gift med Gunhilde Jensen, født 4/3 1885, fra Bukkegård i Poulsker. En søn, Knud Brandt, blev elev på højskolen og overtog senere gården.

Søn elev:

Knud Brandt, født 9/5 1909 - elev 1927-28

Anton Johannes Brandt, født 24/12 1884 -
elev 1903-04

Anton Johannes Brandt overtog fødegården, Egesgård 1908, gift med Marie Gertrude Koefoed fra Soldatergård, Aaker, født 29/1 1887 og elev på højskolen 1906. En datter blev elev på højskolen.

Datter elev:

Edith Sofie Brandt, født 9/12 1918 - elev 1936

Jochum Ejnar Brandt, født 11/8 1890 -
elev 1910-11

Jochum Ejnar Brandt udvandrede til USA den 9/3 1922. En yngre bror var udvandret 1915 som 19-årig, vendte hjem på et tidspunkt, men tog afsted igen i 1920.2. generation: Lille Pilegård, Bodilsker:

Sønner af Julie Kathrine Schou og Mathias Nørregaard:

Jacob Nørregaard, født 1/3 1886 - elev 1902-03

Jacob Nørregaard blev senere ejer af 10. slg. Døvregård i samme sogn, først gift med Johanne Hansen fra ejendommen Lindholm, født 14/11 1890 og elev på højskolen 1911, men hun døde i barselsseng 25/1 1913. Han blev derefter gift igen med Kirstine Amalie Kanstrup, født 23/3 1897, fra Dallerup i Jylland. En datter af 2. ægteskab blev elev på højskolen.

Datter elev:

Kirsten Agnete Nørregaard, født 14/12 1923 - elev 1940

Jens Nørregaard, født 27/6 1887 - elev 1904-05

Jens Nørregaard blev uddannet mejerist, og var senere i mange år direktør for Bornholms Margarinefabrik i Rønne.

Poul Nørregaard, født 22/2 1900 - elev 1917-18

Poul Nørregaard overtog 1929 husmandsstedet Hjortshøj, Bodilsker, gift med Birgitte Jensen, født 12/2 1902, fra Kjøllergård i samme sogn, en af de yngste af en flok på 17 i alt.2. generation: Mosevang, Bodilsker:

Johannes Mahler Schou, født 1/7 1900 -
elev 1917-18

Johannes Mahler Schou overtog sit fødehjem 1929, gift med Hedvig Sejersen, født 27/4 1911, fra Vangsbo i samme sogn. De havde ejendommen til sidst i 1950erne, hvorefter de flyttede til den langt mindre Bækkevang i Aaker, en parcel fra Bækkegård. Hun døde allerede den 15/9 1964, 53 år. Han flyttede derefter til Nexø.2. generation: Vornedegård, Ibsker:

Agnethe Sofie Schou, født 17/6 1901 -
elev - 1917

Agnethe Sofie Schou blev uddannet husholdningslærerinde; etablerede omkring 1935 Pension Dueodde, senere Dueodde Badehotel, som hun sammenlagt drev i ca. 30 år, fra omkring 1945 med privat adresse i Nexø, hvor hun ind imellem virkede som husholdningslærerinde. Hun var ugift.2. generation: Avlsbruger Dam, Aakirkeby:

Helga Hermandine Dam, født 23/5 1898 -
elev 1915

Helga Hermandine Dam blev gift med Hans Sigfred Kjærgaard fra Neksø, f. 2/8 1896. De overtog 1924 hendes morbroder, Otto Peter Schous gård, Vornedegård i Ibsker, som de havde indtil 1945, derefter på ejendommen Granhøj ved Neksø, En søn og en datter blev elever på højskolen.

Børn elever:

Inger Dam Kjærgaard, født 14/12 1924 - elev 1945

Helmer Dam Kjærgaard, født 9/6 1927 - elev 1945-463. generation: Østre Slamragård, Bodilsker

Søn af Jens Brandt og Gunhilde f. Jensen

Knud Brandt, født 9/5 1909 - elev 1927-28

Knud Brandt overtog fødegården 1937, gift med Elsebeth Marie Hansen fra St. Duegård i Aaker, født 7/12 1910 og elev på højskolen 1929.3. generation: Egesgård, Bodilsker

Edith Sofie Brandt, født 9/12 1918 - elev 1936

Edith Sofie Brandt blev 1940 gift med Johan Peter Blem Grønbech fra St. Myregård, Nylars, født 10/6 1913 og elev på højskolen 1931-32. De overtog samme år hans fødegård,St. Myregård.3. generation: Døvregård, Bodilsker

Kirsten Agnete Nørregaard, født 14/12 1923 - elev 1940

Kirsten Agnete Nørregaard blev gift med Bernt Kofoed fra Bjergegård i Poulsker, f. 15/4 1921 og elev på højskolen 1940-41. De boede først på Danevang i Østerlars 1948-52; derefter forpagtning af Døvregård 1952 til ca. 1965. Derefter ukendt.3. generation: Vornedegård/Granhøj, Ibsker

Inger Dam Kjærgaard, født 14/12 1924 -
elev 1945

Inger Dam Kjærgaard blev 1949 gift med Bernt Møller fra Bodilsker, født 27/11 1923, som var bygmester (tømrermester) i Stenseby i henved 40 år

Helmer Dam Kjærgaard, født 9/6 1927 -
elev 1945-46

Helmer Dam Kjærgaard nævnes som landmand, men blev ikke ret gammel. Han døde den 26. september 1959, 32 år gammel.Kilder: LB. 160, 168-169, 176-177, 191, 195, 239; 260 og 358; Jochum. side 75 ff.; Jensen-sl. 22; bornholmere.dk; Kures gårdlister; Bhs. VejviserSAMs højskolehistoriske Arkiv