Bornholmske højskolefamilier

Familien Sode,
Årsballegård, Klemensker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation, Hans Jørgen Anthon Sode, var Herman Jørgen Sode og Karoline Marie f. Pedersen.
Hans Jørgen Anthon Sode, født 20/12 1879 -
elev 1900-01- fyldte 21 år

Hans Jørgen Anthon Sode overtog senere fødegården. Han blev gift med Asta Kofoed fra Kofoedgård i samme sogn, født 25/8 1883, elev på Bornholms Højskole i 1899 og senere på Frederiksborg Højskole. Fem døtre og én søn blev elever på Bornholms Højskole. Sønnen, Helge Sode, overtog gården 1939.2. generation:

Hedevig Sode, født 7/10 1908 - elev 1926

Hedevig Sode blev bosat i København og havde sin egen syforretning; leverede bl. a. varer til Magasin. Hun var gift med en ingeniør.

Louise Karoline Sode, født 5/2 1910 - elev 1928

Louise Sode blev gift med Johannes Olsen Funch fra Pilegård i Pedersker, som var sadelmager. De blev bosat i Aakirkeby, hvor han havde værksted.

Esther Helene Sode, født 25/5 1913 - elev 1932

Esther blev gift med Ole Hansen Funch fra Pilegård i Pedersker, som var bager. Han var først bager i Rønne, senere i Lobbæk og senere igen i Rønne.

Alfhild Marie Sode, født 3/12 1914 - elev 1933

Alfhild Sode blev gift med Knud Anker Mortensen, som var bagermester. Han drev Ankers Bageri i Rønne.

Else Sofie Sode, født 24/2 1916 - elev 1934

Else Sode blev gift med en bankmand i København. Han var ansat i Bikuben. Hun blev imidlertid syg af astma og døde tidligt.

Helge Kofoed Sode, født 2/12 1919 -
elev 1935-36

Helge Sode var foruden opholdet på Bornholms Højskole også elev på Kærehave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1939 som kun 20-årig, hvilket skyldtes, at faren var død allerede i 1936, og moren var død i december 1938.Kilder: LB s. 216 ; meddelelser fra Louise Funch, Aakirkeby.


SAMs højskolehistoriske Arkiv