Bornholmske højskolefamilier

Familien Sode,
Dyndegård, Nyker
Indledende oplysninger
Forældrene til de fire elever var Anton Peter Sode, født 18/9 1861 på 11 vdg. Klintgård i Vestermarie, og Oliva, født Jensen 23/4 1864 på Brogård i Østermarie. De overtog Dyndegård 1892 og fik seks børn, tre døtre og tre sønner. De havde gården til 1931, da en af sønnerne overtog den.
Ellen Margrethe Sode, født 6/6 1893 - elev 1912

Ellen Margrethe Sode blev gift med Ejner West fra Rønne, født 20/4 1890, og de blev 1920 bosat på ejendommen Klintvang i Vestermarie.

Hans Andreas Sode, født 12/10 1897 -
elev 1916-17

Hans Andreas Sode overtog 1928 Pilegård i Vestermarie, gift med Bodil Charlotte Frigaard, født 12/12 1897, fra Frigård i Nyker.

Ove Johannes Sode, født 6/7 1902 -
elev 1921-22

Ove Johannes Sode overtog omkr. 1930 fødegården, gift med Dagmar Frigaard, født 28/11 1894, fra Frigård, Nyker. Han døde imidlertid allerede i 1936, 33 år. Konen førte gården videre med bestyrer til 1963.
Deres ældste søn, Orla Sode, som overtog gården, var i en del år medlem af Højskolens bestyrelse.

Karl Olaf Sode, født 29/7 1906 - elev 1925-26

Karl Olaf Sode overtog 1931 Erlandsgård i Knudsker, gift med Ottoline Holm fra Sdr. Kirkebogård i Olsker, født 18/6 1909, men familien var senere flyttet til ejendommen Frihedsminde i Knudsker.
Karl Sode var i en del år medlem af Knudsker sogneråd.Kilder: LB. 234, 248, 349 & 359; Bhs. Vejviser; bornholmere.dkDyndegård, Nyker 1955.
Billederne er fra KB - Danmark set fra Luften.
Klintvang, Vestermarie 1946.
Pilegård, 51. slg., Vestermarie 1946. Erlandsgård, Knudsker 1951.


SAMs højskolehistoriske Arkiv