Bornholmske højskolefamilier

Familien Stender,
Aspesgård, Aaker
Indledende oplysninger
Faderen til 1. generation hed Jørgen Kofoed Stender, f. 26/2 1828. Han stammede fra St. Bjergegård i Vestermarie og overtog omkring 1870 Aspesgård, gift med Margrethe Petrea Espersen, f. 4/7 1846 og altså 18 år yngre. De fik 9 børn, hvoraf faderen til 2. generation Georg W. Stender er nr. 3, og Rieman Stender den yngste og altså nr. 9.
1. generation: søn af Jørgen kofoed Stender

Rieman Stender, født 6/12 1886 -
elev 1905-06

Rieman Stender blev 1916 gift med Margen Josefine Kofoed fra Skindermyregård i Klemensker, f. 6/4 1892. De blev bosat på Bolbygård i samme sogn, som de dog kun havde et års tid. Fra 1917-23 havde de ejendommen "Aldersro", og fra 1923 boede de på Tromeregård, begge også i Klemensker. En søn, Mogens Kofoed Stender var elev på højskolen 1937-38. Han var i mange år forvalter på gården og overtog den som ejer omkring 1960. Moderen døde allerede den 18/6 1948; Rieman Stender døde 24/4 1961.

Søn elev:

Mogens Kofoed Stender, født - elev 1937-382. generation: børn af Georg W. Stender og Annia, f. Svendsen:

Faderen til 2. generation hed Georg Washington Stender f. 16/7 1874 - og mellemnavnet må utvivlsomt være et udslag af beundring for den amerikanske frihedshelt og første præsident, George Washington. Han blev gift med Annia Marie Svendsen fra Østre Ellesgård, Åker, og de overtog 1896 gården efter hans forældre. De havde den til 1940, hvor den blev overtaget af Peder S. Stender.

Marie Andrea Stender, født 26/4 1898 -
elev 1918

Marie Andrea Stender blev gift med Emil Mathias Sommer Brandt, f. 23/10 1894 på Lundegård i Østermarie. De blev bosat på 49. slg. Skarpeskadegård i Klemensker. De fik tre børn, som alle senere blev elever på Bornholms Højskole. De havde gården fra 1927 til omkring 1948, da den blev overtaget først af den ældste søn og senere af den yngste søn. Forældrene boede derefter i et "aftægtshus" på gårdens grund.

Børn elever:

Margrethe Brandt, født 23/9 1921 - elev1939

Poul Aaby Brandt, født 9/9 1923 - elev 1941-42

Hans Christian Brandt, født 16/1 1926 - elev 1944-45

Conrad Georg Stender, født 30/4 1899 -
elev 1917-18

Conrad Georg Stender blev gift med en pige fra Sjælland, Marie Pedersen, og de blev bosat på Risenholm i Østerlars 1924. Der boede de imidlertid kun i ca. 4 år. I 1928 blev den solgt til udstykningsforeningen med det formål at udstykke den i en hovedparcel og 4 mindre landejendomme. Conrad Stender blev derefter arbejdsmand, og efter at Bornholms landøkonomiske Forening i 1948 havde overtaget Kannikegård ved Åkirkeby som forsøgsgård blev han ansat som forsøgassistent dér. Der var han indtil han gik på pension, formodentlig i 1966.

Gerda Petrea Stender, født 2/7 1901 -
elev 1920

Gerda Petrea Stender blev gift med Andreas Christiansen og bosat på en lille ejendom i Kalby. Han var tromlefører for kommunens vejtromle, men han blev tidligt syg af kræft og døde 1942. Derefter var Gerda Stender en tid husholderske hjemme på Aspesgård og arbejdede derefter i mange år på Åkirkeby sygehus. Hun boede i Villa "Effia" i Jernbanegade. I 1960 blev hun imidlertid syg og skulle opereres, men lige før operationen døde hun den 18/1 1960.

Peder Svendsen Stender, født 24/9 1902 -
elev 1921-22

Peder Svendsen Stender overtog fødegården efter forældrene i 1940.

Ella Kathrine Stender, født 31/3 1908 -
elev 1929

Ella Kathrine Stender blev gift med Christian Arthur Sigfred Christiansen, f. 27/6 1905 i Korsør og elev på Bornholms Højskole 1923-24. De overtog 1937 Hjulmagergård i Østermarie

Edele Dorthea Stender, født 23/12 1911 -
elev 1930

Edele Dorthea Stender blev gift med Knud Aage Pedersen, f. 22/2 1902 på Frydenlund i Østermarie, og bosat samme sted 1936Kilder: LB s. 148, 218, 400, 403; Koefoed I s. 152; Anker V. Stender: Stender-Slægten. Den bornholmske linie; meddelelser fra Peder Stender, tidl. Aspesgård


SAMs højskolehistoriske Arkiv