Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed Stender
Elisegård, Vestermarie
Indledende oplysninger
Forældrene var Michael Kofoed Stender og Else Marie, f. Jørgensen. Han var født på gården 8/10 1868, som dengang kaldtes Kurlændergård. Han var elev på højskolen i Østermarie 1890-91 bl. a. sammen med Martin Andersen, senere med tilnavnet Nexø. Han var nr. 2 af en søskendeflok på syv og overtog gården 1899. Hun var født 23/9 1871 og var fra Brarup sogn på Lolland. Som det fremgår nedenfor blev tre sønner og tre døtre elever på højskolen.
I 1943 blev den forpagtet af en anden søn, Carl Kofoed Stender, som overtog den som ejendom i 1950.
Anker Kofoed Stender, født 30/4 1900 -
elev 1918-19

Anker Kofoed Stender blev gift med Agnes Marie Andersen, født 18/12 1902. De overtog omkr. 1925 ejendommen Møllerup i Vestermarie, men han døde allerede 24/4 1940, knap 40 år.

Karsten Kofoed Stender, født 6/7 1902 -
elev 1921-22

Karsten Kofoed Stender blev gift med Inger Emilie, f. Klöcker 28/8 1909, datter af købmand Klöcker, Rønne. De boede på Kastaniegård i Allinge 1944-51; derefter på Smedegård i Knudsker til 1961; derefter i Vimmelskaftet 6 i Rønne.

Herman Kofoed Stender, født 5/9 1903 -
elev 1922-23

Herman Kofoed Stender blev 1937 gift med Eva Elisabeth Nielsen, født 24/4 1910, datter af husmand Johan Peter Nielsen, Østermarie. De boede syv forskellige steder på 22 år; Bjergegård, Klemensker, Almegård, Nyker, Brandsgård, Knudsker, m. fl.; derefter 20 år i Rønne, hvor han benævnes arbejdsmand.

Martha Marie Stender, født 29/8 1906 -
elev1925

Martha Marie Stender blev gift med en mand fra Bellinge på Fyn og bosat i København. Han nævnes som grosserer og repræsentant. Hun som mælkehandler.

Valborg Madsine Stender, født 11/5 1909 -
elev 1928

Valborg Madsine Stender blev uddannet dameskrædderinde. Hun blev gift med Poul Anthoni Müller Jensen fra Kjøllergård i Bodilsker, født 14/1 1905 og elev på højskolen 1923-24. De boede en del år i København, men vendte 1950 tilbage til Bornholm, hvor han til sidst var ansat hos Ejnar Jensen, B.M.M.F. i Rønne. Han døde ret tidligt den 16/8 1965, 60 år. Hun underviste i nogle år i 1970erne i tilskæring på højskolen.

Else Rebekka Stender, født 14/7 1910 -
elev 1929

Else Rebekka Stender blev gift med Wagn Petersen og bosat på Frederiksberg. Han nævnes som boghandler og repræsentant. Hun døde imidlertid allerede den 2/4 1953, 42 år.


Kilder: LB. 165, 236, 345, 33c & 37a; Stender-sl.; nekrolog i Bhs. Tid. 21/10 1992; Bhs. Vejviser, oplysninger fra Erik Stender-Jensen, Melsted.SAMs højskolehistoriske Arkiv