Bornholmske højskolefamilier

Familien Svendsen
Lille Frigård, Østermarie
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation var Hans Jørgen Svendsen og Georgine Hansine, f. Kjøller. Han stammede fra 14. slg. Sandegård i Østerlars - undertiden kaldet Over Sandegård, som er den østligst beliggende af de to Sandegårde. Han overtog gården i 1889, og de blev gift samme år. Hun stammede fra Østergård i Østermarie, som ligger ret nær ved Lille Frigård.
Janus Andreas Svendsen, født 26/8 1890 -
elev 1910-11

Janus Andreas Svendsen overtog 1916 Ellesgård, Østermarie, gift med Dagmar Oliva Hansen fra Søgård i samme sogn, født 13/1 1890 og elev på højskolen 1910. Hun døde imidlertid allerede 1923, 33 år. Han blev 1929 gift igen med Marie Madsen fra Bakkegård, Østerlars, født 21/9 1900. De havde gården til omkr. 1960, da en søn overtog den. En datter og to sønner blev elever på højskolen.

Børn elever:

Sigrid Svendsen, født 27/8 1916 - elev 1935

Svend Ove Svendsen, født 14/4 1920 - elev 1939-40

Helge Andreas Svendsen, født 23/5 1921 - elev 1940-41

Emil Kristian Svendsen, født 2/1 1893 -
elev 1912-13

Emil Kristian Svendsen overtog 1932 ejendommen Brøndhøj i Rutsker, gift med Maud Jensen fra Munkegård, Østermarie, født 10/5 1907. En søn blev elev på højskolen. De havde ejendommen til omkr. 1965, da sønnen overtog den.

Søn elev:

Hans Jørgen Svendsen, født 25/7 1934 - elev 1950-51

Karl Theodor Svendsen, født 23/9 1896 -
elev 1914-15

Karl Theodor Svendsen overtog 1934 Pæregård i Østerlars, gift med Mary Jensen fra Munkegård, Østermarie, altså søster ti ovenfor nævnte broders kone. Hun var født 2/12 1909. De havde gården til omkr. 1965, da en søn overtog den.

Hans Georg Svendsen, født 20/7 1899 -
elev 1917-18

Hans Georg Svendsen overtog fødegården, Lille Frigård, i 1929, gift med Rigmor Dorthea Jensen, født 17/3 1908 på Munkegård i Klemensker, men familien var senere flyttet til Elleskovsgård i Østerlars. En søn blev elev på højskolen. De havde endnu gården i 1967. Den blev senere solgt til anden side.

Søn elev:

Leif Svendsen, født 27/10 1930 - elev 1947-482. generation: Ellesgård, Østermarie

Sigrid Svendsen, født 27/8 1916 -
elev 1935

Sigrid Svendsen blev gift med Tage Hansen, født 31/1 1916, fra ejendommen Skærpinge i Rutsker - senere kaldet Bækkeskov. Han var arbejdsmand og de blev bosat i Allinge; fra omkring 1960 blev han bestyrer af et Tuborg-depot i byen.

Svend Ove Svendsen, født 14/4 1920 -
elev 1939-40

Svend Ove Svendsen overtog 1944 ejendommen Åly, Østermarie, gift med Elly Georgine f. Clausen, født 5/11 1919, fra en ejendom i Præstegaden, Østermarie. Men fra omkr. 1960 overtog de hans fødegård, Ellesgård, hvor de endnu boede 1980. Senere Svaneke.

Helge Andreas Svendsen, født 23/5 1921 -
elev 1940-41

Helge Andreas Svendsen blev udlært smed på en papirfabrik på Sjælland og fortsatte med at arbejde samme sted.2. generation: Brøndhøj, Rutsker

Hans Jørgen Svendsen, født 25/7 1934 -
elev 1950-51

Hans Jørgen Svendsen overtog 1963 fødehjemmet Brøndhøj, gift med Merete. født Andersen, 3/10 1941, fra ejendommen Skovfryd i Olsker.2. generation: St. Kalbygård

Leif Svendsen, født 27/10 1930 -
elev 1947-48

Leif Svendsen overtog 1957 St. Kalbygård i Aaker, gift med Elin Kofoed Nielsen fra Buskegård i Østermarie, født 31/3 1935. De boede endnu på gården i 2010, men jorden var formodentlig inden da forpagtet ud.Kilder: Lb. 269, 317, 384, 376 & 387; Østerl-sl. 40 & 44; Jensen-sl. 10; Kures gårdlister; bornholmere.dk; meddelelser fra Sv. O. Svendsen, Svaneke; Bhs. Vejviser.


SAMs højskolehistoriske Arkiv