Bornholmske højskolefamilier

Familien Thorsen,
Virkelyst, Vestermarie
Indledende oplysninger
Forældrene hed Niels Thorvald Andreas Thorsen og Ottomine Birgitte, f. Dahl. Han var født 21/4 1878 og elev på højskolen 1905-06. Han angives at stamme fra Arnager i Nylars sogn, men i elevprotokollen ser det ud til, at forældrene på et tidspumkt er flyttet til Vestermarie, og derfor har han formentlig overtaget ejendommen efter dem. Hun stammede fra Nørregård i samme sogn, f. 24/2 1884 og elev på højskolen 1904. De blev gift 1906 og overtog samtidig ejendommen. De havde den til omk. 1950, hvor den blev overtaget af en af sønnerne, Poul Dahl Thorsen. Derefter flyttede de til Lobbæk. Hun døde 1963, han i 1966.
Johannes Dahl Thorsen, f. 6/9 1907 -
elev 1929-30

Johannes Dahl Thorsen blev landmand i Jylland, ejer af en ejendom, "Højvang" i Binderup lidt syd for Kolding, i 1936 gift med Metha Nielsen fra Vonsild få kilometer derfra.

Hedvig Dahl Thorsen, f. 9/12 1908 - elev 1927

Hedvig Dahl Thorsen blev landmandskone i Jylland, i Vonsild, gift 1934 med Lorents Pedersen, som overtog sine forældres ejendom. Han var broder til den mangeårige landbrugslærer på Bornholms Højskole, Peder Pedersen. Han døde imidlertid i 1949, kun 47 år.

Peder Dahl Thorsen, f. 29/4 1911 -
elev 1932-33

Peder Dahl Thorsen blev 1946 gift med Edel Dam fra Maegård i Olsker og bosat i Rønne. Han var i 1950-erne og lidt ind i 60-erne mælkeforhandler, ellers arbejdsmand.

Gunver Anine Dahl Thorsen, f. 28/5 1916 - elev 1934

Gunver Anine Dahl Thorsen blev landmandskone i Sønderjylland, gift 1941 med Berthel Buul fra Skodborg og bosat på en ejendom i nabosognet Jels. Han døde i 1980; hun fortsatte med at bo stadig på ejendommen (1990).

Poul Dahl Thorsen, f. 28/6 1917 -
elev 1935-36

Poul Dahl Thorsen overtog ejendommen efter forældrene, gift 1949 med Alice Hansen fra Tingsted, f. 2/8 1929, og de overtog samtidig ejendommen.
Han døde 15/5 1985; Alice Thorsen fortsatte med at bo på ejendommen og førte den videre sammen med en søn (1900).


Supplerende kommentar:
En af de andre søskende, Ella Dahl Thorsen, f. 19/4 1910, blev gift med en tidligere højskoleelev, Hans Andreas Olsen, f. 7/8 1908, søn af Georg Andreas Olsen, Annasminde i Knudsker. Han var elev i 3 måneder i vinteren 1932-33 i forbindelse med arbejdsløshed. Han blev senere snedkermester i Rønne. Hun døde 11/9 1963, kun 53 år gammel. Han bor fortsat i Rønne.

Kilder: LB. s. 241, 342, Stamtavle over SLÆGTEN DAHL fra Nørregård i Vestermarie, meddelelser fra Alice Thorsen, Virkelyst.SAMs højskolehistoriske Arkiv