Bornholmske højskolefamilier

Familien Westh,
Skovshøj, Østerlars
Indledende oplysninger

Inden de to sidstes ophold var familien flyttet til Nybro, som er det oprindelige navn på stationsbyen i Østerlars.
Manna Engeline Westh, født 25/6 1889 -
elev 1908

Manna Westh blev senere forskolelærerinde på Kirkeskolen i Østermarie. Hun forblev ugift.

Jens Kristian Emil Westh, født 9/7 1893 -
elev 1916-17

Jens Kristian Westh overtog 1924 sit fødehjem, Skovshøj, gift med Anna Madsen, født 6/2 1904, fra Ibsker.

Emil Kristian Peter Westh, født 14/8 1897 -
elev 1919-20

Emil Westh døde under opholdet på højskolen af den spanske syge den 20. feb. 1920, 22 år.

Anthon Kristian Westh, født 25/8 1899 -
elev 1919-20

Anthon Kristian Westh overtog 1939 Vellensgård i Nyker efter en større udstykning af denne.

Emilie Kirstine Westh, født 26/11 1901 -
elev 1920

Emilie Kirstine Westh blev gift med Johannes Nikolajsen fra København og bosat på Hostrupvej 18, Frederiksberg. Manden var grosserer i æg, hun medhjælper som æggepakker.

Otto Villiam Westh, født 19/10 1903 -
elev 1925-26

Otto Villiam Westh overtog 1939 en af de udstykkede parceller fra Vellensgård i Nyker, kaldet Solbjerg. Han blev den 12/10 1942 gift med Agnes Marie Zakariassen.

Anna Antonie Westh, født 23/10 1905 -
elev 1925

Anna Antonie Westh blev gift med Carl Chr. Folkmann fra Tornegård i Poulsker og bosat samme sted 1931.

Kamilla Mathea Westh, født 17/5 1907 -
elev 1926

Kamilla Westh blev gift med Knud Jensen fra Hallegård i samme sogn, født 11/5 1908 og elev på højskolen 1927-28. De blev 1934 bosat på ejendommen Rømersminde i Østermarie.

SAMs højskolehistoriske Arkiv