Bornholmske højskolefamilier

Familien Hjorth Westh,
Båsegård, Rutsker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation hed Anders Clausen Westh, født 26/5 1842 på Nygård i Klemensker, og Karoline Mathilde Hjorth, født 13/12 1852 på Dalslundegård i Østermarie, men familien var senere flyttet til Båsegård. Anders Westh købte i foråret 1877 gården af sin kommende svigerfader, og kort efter blev han gift med datteren. De fik fem børn, to sønner og tre døtre, hvoraf sønnerne senere blev elever på højskolen.
De havde gården til 1911, da den blev overtaget af sønnen Ejler Hjorth Westh. Anders Westh døde 19/11 1922, 80 år, Karoline Westh døde 24/7 1929, 77 år gammel.
1. genneration -
sønner af Mathilde og Anders Clausen Westh

Ejler Hjorth Westh, født 28/5 1885 -
elev 1904-05 - 19 år

Ejler Hjorth Westh overtog som nævnt ovenfor gården efter forældrene i 1911. Han blev samme år gift med Agnes Marie Mikkelsen fra Simonsgård i samme sogn, født 28/10 1889 og elev på højskolen 1909. De fik otte børn, hvoraf to, en søn og en datter blev elever på Bornholms Højskole, én søn på Vallekilde Højskole og én anden søn på Frederiksborg Højskole.
De havde gården til 1947, da den blev overtaget af en af sønnerne, Henning Baasegård Westh, først i forpagtning og senere som ejer (elev på Vallekilde 1938-39). Ejler Hjorth Westh døde 20/7 1978. Agnes Westh døde 19/8 1980.

Andreas Clausen Westh, født 12/8 1887 -
elev 1907-08 - 20 år

Andreas Clausen Westh blev 1913 gift med Ottomine Barbara Poulsen fra "Kirkemøllen" i Vestermarie og bosat samme sted. Ejendommen har et jordtilliggende på godt 10 ha. Som navnet angiver, har der engang hørt en mølle til, men den var formentlig nedrevet allerede dengang.
De boede der i godt fire år, hvorefter de købte Hakkeledgård i samme sogn, hvor de boede til 1944, da en søn overtog den.2. generation -
Børn af Agnes og Ejler Hjorth Westh:

Markus Conrad Hjorth Westh, født 15/7 1913 -
elev 1930-31 - 17 år

Markus Conrad Hjorth Westh var ved folketællingen i november 1940 bosat på Bondegård i Rutsker som forpagter. Han var tidligere samme år, 12/7, blevet gift med Else Marie Mortensen, født 13/2 1920, og elev på højskolen 1939 fra Engegård i samme sogn.
I begyndelsen af 1945 erhvervede han Almegård i Nyker, hvor de boede formentlig kun ca. halvandet år. For om efteråret 1946 fik han åbenbart mulighed for at købe deres tidlige sted, Bondegård, hvor de så boede i mange år. Fra midten af 1950-erne havde de også hendes fødegård, Engegård, som i de første år blev drevet med bestyrer, men siden uden.
Else Marie Hjorth Westh omkom ved en færdselsulykke under en rejse i Spanien den 12/2 1980, dagen før sin 60 års fødselsdag.
En datter af dem, Lillian Hjorth Westh, var fra 1983 lærer på Bornholms Højskole, gift med Claus Hjort Lauridzen, der også er lærer på skolen, men døde 2005. Fra 2007 til 2016 var hun skolens viceforstander med sin anden mand, Axel Lasthein Madsen, som forstander.

Solvejg Hjorth Westh, født 1/11 1925 -
elev 1945 - 19 år

Solvejg Hjorth Westh blev 23/7 1946 gift med Hans Jacob Engell Olsen fra Sandegård i Knudsker, født 17/10 1921, og bosat samme sted. Han var elev på Askov Højskole 1939-40 og på Lyngby Landbrugsskole 1941-42. De boede endnu på gården 1990.Supplerende oplysninger
En anden af Agnes og Ejler Hjorth Wests sønner, Johannes Karsten Westh, var 1940-41 elev på Frederiksborg Højskole og 1943-44 på Lyngby Landbrugsskole. Han blev gift med Ellen Marie Schou fra Væbogård i samme sogn og bosat samme sted. Hun var elev på højskolen 1945. De havde gården indtil slutningen af 1980-erne.
Den ældste og den yngste af døtrene, Edel Hjorth Westh og Mille Hjorth Westh, blev også gift med tidligere højskoleelever.
Edel Hjorth Westh blev gift med Hermann Hansen Engell fra Smedegård i Nylars, født 28/12 1902 og elev på højskolen 1923-24. De boede først på "Frily", Rutsker, men fra 1936 overtog de Almegård i samme sogn, som de byggede op efter brand. De drev gården gennem 30 år. Han døde efter længere tids sygdom 8/5 1966. Hun blev boende på gården i mange år. Hun døde 15/9 1986.
Mille Hjorth Westh blev gift med Poul Andreas Kofoed fra Kjøllergård, Rutsker og bosat samme sted. Han var født 23/3 1922 og elev på højskolen 1940-41. Begge hans forældre havde været elever. De overtog gården omk. 1950 og havde fra 1966 også nabogården Hullegård. Han døde 6/6 1986 og hun få måneder senere, 1/10 1986, kun 55 år.


Kilder: LB s. 238, 310, 311, 314, 315, 317, 319, private optegnelser om Westh-familien, Jul på Bornholm 1986 og 1987, gravmæler på Ruts kirkegård; Bornholmere.dk; ejendomsregister.


SAMs højskolehistoriske Arkiv