Det første pigehold sommeren 1871

Elever på Bornholms
første højskoler


Elevholdet vinteren 1890-91


Indledende oplysninger

Hvem var de unge mænd og piger, der kom som elever på de første højskoler på Bornholm? Om det er vi kun mangelfuldt underrettet, idet der bortset fra nogle optegnelser fra Aakirkeby-skolen 1857 ikke findes egentlige elevlister eller elevprotokoller bevaret fra den tid. I andre kilder findes der dog en hel del navne, som samlet set kan give et godt indtryk af holdenes sammensætning. Disse navne findes først og fremmest i nogle bevarede minde- eller poesibøger og dernæst i de tre folketællingslister fra folketællingerne i 1870, 1880 og 1890. Endelig er der nogle navne i biografiske artikler, i en aviskronik, i en annonce fra 1874 samt et par enkelte, der er meddelt af efterkommere.
På listerne over de enkelte hold, som man kan klikke sig ind på her overfor, er der i venstre kolonne anført elevernes navn og andre oplysninger, som fremgår direkte af kilderne. I højre kolonne er der tilføjet det, der har kunnet findes af yderligere oplysninger. I nogle tilfælde er det blevet til ret meget om vedkommendes videre liv. I andre tilfælde er det ikke lykkedes at finde noget som helst. Men efterhånden som der eventuelt dukker mere op, vil det blive tilføjet.
Der er redegjort for de enkelte kilder ved listerne over de enkelte hold. Her skal dog nævnes, at tre af poesibøgerne er gjort til genstand for en grundig historisk og statistisk behandling af Ebbe Gert Rasmussen i Bornholmske Samlinger, II række, bind 10 og 12, hvor alle teksterne også er gengivet. Derfor er kun navnet og de dertil knyttede oplysninger i disse bøger gengivet her, hvorimod hele indholdet fra nogle af de andre gengives.

  

De enkelte elevhold

Langt det meste af oplysninger i højre spalte stammer fra folketællingerne (FT) og kirkebøgerne, og de er derfor ikke nævnt som kilder. I en del tilfælde har der dog også kunnet findes oplysninger fra andre kilder, som så er nævnt ved de enkelte personer. De vigtigste af disse er følgende:
Stamtavle over Familien Koefoed, I og II
(Koef-sl.)
Stamtavle over Familierne Jochumsen og Schou m. fl. (Jochum.)
LauegaardsFamilien (Lauegd.)
Østerlarsker Slægter (Østerl.Sl.)(Bornholmske Samlinger, 1. række, bind 28)
Østerlarsker Sogns Gaardejere, (Bornholmske Samlinger, 1. række, bind 30)
Ernst G. Olsens såkaldte "Sladrebog" (Slb.)
SAMs højskolehistoriske Arkiv