Bornholms højskoleliv
fra 1960erne og frem

Elevhusene bygges 1973-74mellemgangen

SAMs højskolehistoriske Arkiv