Bornholms højskoleliv
fra 1960erne og frem

Hovedpunkter i 1970erne
SAMs højskolehistoriske Arkiv