Bornholms højskoleliv
fra 1960erne og frem

Offentlige møder og elevmøder


Fra elevmødet 1977.
50 års jubilarer, altså elever fra sommerholdet 1927 og vinterholdet 1927-28.
Af mændene er nummer 3 fra venstre Knud Brandt, som i mange år var ejer af Østre Slamragård i Bodilsker, og sammen med sin kone var trofate gæster ved møderne gennem mange år.Fra efterårsmødet 1977, hvor det var fast skik, at der blev holdt to foredrag lørdag eftermiddag, og ligeledes to foredrag dagen efter, søndag eftermiddag.
Foredragsholderen, som sidder på første række, er Thorbjørn Heick, som var sognepræst.Fra efterårsmødet 1981. På forreste bænk ses Kristine Lauridsen sammen med Ester Aaby Dam, som i mange år var medlem af højskolens bestyrelse.

I løbet af sommeren 1983 blev der mulighed for en grundig restaurering af gymnastiksalen med isolering, nye vinduer og ydre beklædning, nyt gulv og nyt tag. Det gav om efteråret anledning til indvielse og fejring af skolens 90 års dag ved et offentligt møde med taler af skolens formand, Axel Gornitzka, og forstander Kjeld Hansen samt musikalsk underholdning.

Musikalske indslag ved Ulrik Langskov Hansen, Jørgen Dam, Niels Anker Aaby Dam og Hans Askov Jensen.


Fra 100 års jubilæet den 3. november for den nuværende højskole ved Ekkodalen. Dagen begyndte med flaghejsning.Fra 100 års jubilæet om eftermiddagen, hvor der var offentligt møde i gymnastiksalen. Forstander Karsten Thorborg byder velkommen til mødet, hvor Poul Erik Søe og Else Marie Boyhus talte. Om aftenen var der spisning og fest i spisesalen.Fra indvielsen af den nye værelsesfløj den 17. maj 2013, hvor der efter præsentation og rundvisning var spisning i gymnastiksalen. Viceforstander Lillian Hjorth Westh byder velkommen, og til højre ses hendes mand, forstander Axel Lasthein Madsen.SAMs højskolehistoriske Arkiv