Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdet 1870
Indledende oplysninger
Katrine Blem, Aaker

Ane Kathrine Blem, født 26/4 1845, 25 år fra Værmelandsgård i Aaker.
Det hedder om hende, at hun efter opholdet var mejerielev på Overrødgård. Der er dog næppe tvivl om, at det var Havarthigården, som ligger i Øverød i Søllerød sogn nord for København. Hun blev den 29/11 1872 gift med Bærild Hansen Dam fra Dammegård, Østerlars, og først bosat på denne gård, Men snart efter flyttede de til Lillegård i Nyker. De fik én datter, Anna Dam, som senere blev elev på Bornholms Højskole. Datteren fik til gengæld seks børn, der alle kom på højskole, heraf to på Bornholms Højskole.
Kilde: Bendix. side 33.

Bodil Kirstine Jensen, Pedersker

Bodil Kirstine Jensen, født 25/7 1850, 20 år, fra Ågård i Pedersker. Hun var den ældste af moderens andet ægteskab. Flere af hendes søskende blev elever på Bornholm eller andetsteds.
Bodil Kirstine Jensen blev gift med lærer i Pedersker, Frederik Vilhelm Foverskov, født 14/12 1828 (22 ær ældre), som havde 10 børn af første ægteskab. De fik yderligere seks børn, hvoraf én blev elev på Bornholms Højskole.
Kilder: Koefoed-sl. side 24; Jochum. s. 14; privat stamtavle over familien på Ågård.

Oline Kofod, Aakirkeby

Oline Christine Koefoed, født 5/6 1847, fra avlsbruget "Nyholt" i Strøby, Aakirkeby sogn.
Ved FT 1870 var begge forældre imidlertid døde, og hun og en yngre bror førte ejendommen videre i nogen tid. Det fremgår, at ejendommen blev afhændet i løbet af 1870, og hun tog således på højskole samme sommer. Broderen blev formentlig elev vinteren efter, 1870-71.
Oline Koefoed blev senere gift med Hans Peter Hansen fra Skovbroen, Aaker, og bosat på en anden ejendom i Strøby. Han blev senere borgmester i Aakirkeby i tyve år. To døtre blev elever på Bornholms Højskole.

Marie Kure, Knudsker

Marie Andrea Petrea Kure, født 28/10 1851, 18 år, fra Rosmannegård i Knudsker.
Hun døde 4/7 1879, 28 år gammel.
Kilde: Kure-slægten nr. 599.

Marta Margrethe Larsen, Klemensker

Martha Margrethe Larsen, født 22/5 1847, 23 år, fra Strangegård i Klemensker. To brødre og to søstre var også elever på Vallekilde Højskole.
Hun blev 5/11 1880 gift med Ludvig Peter Olsen, født 30/1 1849, og bosat på St. Hollændergård i Olsker. En søn blev senere elev på Bornholms Højskole. Hans kone og deres to sønner blev også elever.
Kilder: Koefoed-sl. II side 52; Jochum. s. 76; LB. s. 276.

Secilie Munk, Knudsker

Cecilie Christine Munch, født 16/11 1848, fra Fynegård i Knudsker.
Hun blev 21/4 1875 gift med Jens Jørgen Jensen fra St. Myregård også i Knudsker, født 6/10 1846. De blev viet i Aa Kirke, hvilket nok skyldtes, at hun på det tidspunkt boede hos sin søster og svoger på St. Duegård i Aaker, Antonette og Markus Hansen. Han havde, som det var almindeligt, i forvejen erhvervet Kjøllergård i Klemensker, hvor de så blev bosat. Fire af deres fem børn blev elever på Bornholms højskole.
Cecilie Jensen døde i 1911, 63 år gammel. Jens Jørgen Jensen overlevede hende i 19 år og døde 1930.
Kilder: diverse FT; Bornholmere.dk.

Julie Kirstine Munk, Pedersker

Julie Christine Munch, født 28/10 1852, 18 år, fra Munkegård i Pedersker. Hun blev senere gift med Hans Peder Rasmussen fra Fyn og bosat på et husmandssted i Kellerup, Ringe sogn. Hun døde 31/ 10 1940.
Kilde: Bornholmere.dk

Marie Rømer, Rutsker

Marie Rømer, født 20/4 1852, fra Klingegård, Rutsker.
Hun blev 25/6 1875 gift med Hans Andreas Olsen, født 25/7 1850 på Vassegård i Pedersker. Han havde i forvejen erhvervet Nørregård i Nyker, hvor de først blev bosat. Efter nogle år overtog de hans fødegård efter en bror, der ikke havde haft styr på økonomien. To af deres børn blev elever på Bornholms Højskole.
Kilde: Bornholmere.dk; oplysninger fra slægtninge mv.

Marianne Sonne, Aaker

Der har tilsyneladende ikke eksisteret nogen person med det navn omkring den tid. Det nærmeste, vi kan komme er Sara Juliane Marie Sonne, født 29/4 1851, fra Risegård i Aaker. En mulighed kunne være, at hun er blevet kaldt Marianne, men det er usikkert.
En bror til hende var senere elev på Vallekilde.


SAMs højskolehistoriske Arkiv