Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdet 1872
Indledende oplysninger
Engeline Margrethe Torn, Nylars

Engeline Margrethe Thorn, født 24/4 1857, fra Hovedgård, Nylars. Hun blev 24/8 1876 gift med Lars Jørgen Vendelbo Larsen, født 10/7 1851, endtreprenør i København.
Kilde: Koefoed-fam. 125.

Hansine A. Torn, Vestermarie

Hansine Andrea Thorn, født 9/2 1856, fra St. Smørengegård, Vestermarie. Hun blev 23/11 1877 gift med Hans Christian Andreas Espersen fra St. Strandbygård og bosat samme sted. En søn blev elev på Bornholms Højskole.
Kilder: Koefoed-fam 37 og 124.
SAMs højskolehistoriske Arkiv