Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdet 1873
Indledende oplysninger
Hansine Dam, Aakirkeby

Den mest sandsynlige er Hansine Cathrine Dam, født 6/2 1852, 21 år, fra Ladegård i Aaker, som ligger nær ved Aakirkeby. En ældre bror til hende, Kristian Peter Dam, var elev 1869-70.
I en efterretning fra Vallekilde hedder det, at Hansine, efter at forstanderen, Ernst Trier, var blevet enkemand for anden gang i 1881, blev husbestyrerinde for ham. Det har dog ikke varet så længe, for i et par år senere må hun have været hjemme igen og blev den 2/4 1884 gift med Anton Peter Larsen, født 28/7 1855, fra Egeskovsgård i Aaker, som han efter sin fars død allerede havde overtaget i 1878. Han havde været elev på højskolen i Østermarie i 1872-73 sammen med en kammerat, Hans Diderik Kofoed, og året efter, 1873-74, tog de begge på Vallekilde Højskole.
Det blev dog kun et ret kort og barnløst ægteskab. Han døde allerede den 16/6 1891, knap 36 år. Tre år senere, 1894, afhændede hun gården og bosatte sig i Storegade i Aakirkeby, hvor hun angives at leve af sin formue.
Hendes lidt ældre bror, Marius (senere Markus) Ludvig Dam, boede på den ejendom i Nyby, Aakirkeby, der senere blev til Hotel "Dams på Bakken". Han og hans kone havde ved FT 1890 ni børn, men to af de yngste angives at have midlertidigt ophold på Egeskovsgård. For den ene, 3-årige Marie Dam blev det senere et livslangt forhold. I 1901 boede hun hos fasteren i Aakirkeby og betegnes som plejebarn. Det fortsatte endnu i 1925, hvor hun betegnes som husbestyrerinde.
I 1928 blev Marie Dam imidlertid som 42-årig gift med 49-årige Anton Peter Kjeldsen, som stammede fra Aaker og var læreruddannet. Han havde i nogen tid før været i USA, men var vendt hjem og var blevet højskolelærer på Kerteminde Højskole. De nygifte flyttede derover, men Hansine Dam fulgte med og tilbragte sine sidste år derovre. Hun døde 5/8 1931.
Kilder: Bornholmere.dk; meddelelser fra Ida Frøkjær, Vallekilde Højskole; diverse FT og KB; gravminde på Aakirkeby gl. kirkegård.

Karoline Espersen, Nylars

Caroline Christine Espersen, født 7/4 1858, 15 år, fra St. Strandbygård, Nylars.
Hun blev 16/11 1877 gift med Marcus Ludvig Koefoed fra Sigård i Aaker, elev på Vallekilde 1870-71 og bosat samme sted. To børn Thyra og Axel, blev elever på Bornholms Højskole.
Kilde: Koefoed-sl. side 37 & 64.

Anine Ipsen, Aaker

Christine Anine Marie Ipsen, født 25/7 1853, fyldte 20 år ved slutningen af opholdet. Hun var fra Egebygård, Aaker, men familien flyttede senere til Tingfogedgård i Nylars, mens en bror, Norbertus Peter Ipsen, som havde været elev på Vallekilde i 1869-70, overtog fødegården. Han havde den imidlertid kun i ret kort tid, hvorefter han udvandrede til USA.
Anine Ipsen forblev ugift, men døde allerede 21/7 1903 af en hjerte- og nyresygdom, knap 50 år.
Kilder: Bornholmere.dk; diverse FT & KB.

Laura Kaas, Aakirkeby

Laura Oliva Mathea Kaas, født 7/2 1855, 18 år, datter af brænderibestyrer Kaas, Aakirkeby. Hun var sammen med sin kusine Oliva Kaas fra Brandsgård, Aaker, som elev.
Hun blev gift med Hans Diderik Koefoed fra Bagergård, Aaker, elev på højskolen i Østermarie 1872-73 og på Vallekilde 1873-74. Han blev uddannet lærer og fik sit virke i Jylland og senere blev han redaktør for Skive Folkeblad.
Kilder: Koefoed-fam. 68; Hans Markussens erindringer; Bornholmere.dk.

Oliva Kaas, Aakirkeby

Oliva Petrea Juliane Kaas, født 9/1 1855, 18 år, fra Brandsgård, Aaker og kusine til ovenstående Laura Kaas. To søstre blev elever senere.
Oliva Kaas blev gift med avlsbruger August Peter Ipsen, Aakirkeby, og bosat på en ejendom i byens landdistrikt.
Kilder: Koefoed-fam. 68; Bornholmere.dk

Elene Kofod, Pedersker

Elene Kirstine Kofoed, født 10/9 1852, 20 år, fra Bjerregård, Pedersker.
Hun forblev ugift, døde som rentrice i Nexø i 1935, 82 år.
Kilde: Bornholmere.dk

Anine Kofod, Aakirkeby

Formentlig Anine Karoline Kofoed, født 28/12 1847, 25 år, datter af avlsbruger Anders Absalon Koefoed, Nyby, Aakirkeby.
Hun blev 31/3 1885 gift med Hans Frederik Hansen, født 23/5 1854 i Egebjerg på Sjælland, og var lærer på Askov Højskole. Hun døde i Askov 16/1 1922.
Kilde: Bornholmere.dk.

Oliva Kure, Klemensker

Oliva Kathrine Margrethe Kure, født 18/11 1856, 16 år, fra Ndr. Skrubbegård, Klemensker.
Hun blev senere gift med Lars Pedersen Tranberg fra Gudhjem, men som var blevet købmand i Hasle. Han døde imidlertid i 1899, mens hun overlede ham til 1936.
Kilder: Kure-slægten nr. 718; Bornholmere.dk.

Engeline Larsen, Nylars

Engeline Kristine Larsen, født 13/2 1854 på Bakkegård, Nylars. Hendes mor, Caroline Cathrine, f. Pedersen, døde imidlertid året efter, den 8/10 1855. Derfor kom hun i pleje hos moderens forældre i Aakirkeby, mens en ældre broder, Jens Michael Larsen, blev hos faderen, der snart efter blev gift igen og fik en del flere børn.
Broren var elev på Vallekilde 1872-73.
Engeline Larsen blev 3/6 1874 gift med Christian Ipsen Lund fra Østermarie, og de blev bosat på en landejendom, Bygaden 33 i Aakirkeby sogn. De nåede at få ni børn inden de blev skilt efter 1893. Hun vedblev at bo i Aakirkeby eller i nærheden; til sidst sammen med en ugift datter. Hun døde i 1934.
Kilder: diverse FT og KB; Bornholmere.dk.

Laura Larsen, Aaker

Laura Kirstine Larsen, født 8/6 1856, 17 år, fra Lille Munkegård, Aaker.
Hun blev 27/10 1876 gift med Christian Koefoed fra Siegård i samme sogn som dennes 2. kone. Han var den første bornholmer, der var elev på Vallekilde Højskole i 1868-69. Han var ejer af Soldatergård i Aaker og havde tidligere været gift med en halvsøster til Laura Larsen, Anna Hansine Sonne, som to år før var død i barselsseng som 22-årig. Laura og Christian Koefoed fortsatte med at bo på Soldatergård, men flyttede på deres ældre dage til den langt mindre nabogård, Hullegård. De fik otte børn, men mistede to som små. Af de øvrige seks blev fem elever på Bornholms Højskole, én søn og fire døtre. Hans datter af første ægteskab, Anna Koefoed, var elev på højskolen i Østermarie i 1891.
Kilder: Koefoed-sl. side 61 og 64; Lauegd-fam. side 43.

Mathea Madsen, Aakirkeby

Der må være tale om en datter af daglejer Hans Madsen og Ane Marie f. Madvig (Jørgensdatter), Aakirkeby, som ved FT 1860 kaldes Mathea Marie Madsen, født 1/1 1849. Men ifølge kirkebogen hed hun Michela eller Mesille (Michelle), men er åbenbart kaldet Mathea. Ved FT 1870 ses det, at hun var tjenestepige hos Hans Christian Kofod, Graneli, Aaker, som 21 årig. Tre år efter var hun så elev på Vallekilde Højskole.
Der er ikke fundet andre oplysninger.
Kilder: Bornholmere.dk; diverse FT & KB.

Karoline Munk, Ibsker

Karoline (Line) Kathrine Munk, født 6/9 1848, 24 år, fra Rågekovsgård i Ibsker, To søstre var elever senere.
Karoline Munk blev gift med Rasmus Jakobsen, Sortegård, Ibsker, som ligger i nærheden. En søn, der senere overtog gården, var elev på Ollerup Højskole 1900-01.
Kilder: Aksel Jensen: Privat stamtavle over slægten Munk fra Rågeskovsgård; LB side 189.

Frida Müller, Aaker

Frida Marie Sofie Müller, født 6/3 1857, 16 år, fra Vallensgård, Aaker.
Hun blev 20/7 1883 gift med Hermann Olaus Blem fra Værmelandsgård, Aaker, elev på Vallekilde 1872-73. De blev bosat i Rønne. Han var maskinarbejder og blev fabriksbestyrer og senere ejer af Bornholms Maskinfabrik. En datter blev senere elev på Bornholms Højskole.
Kilde: Bendix. s. 41.
SAMs højskolehistoriske Arkiv