Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdet 1874
Indledende oplysninger
Katrine Kaas, Aaker

Cathrine Kirstine Kaas, født 11/4 1857, 17 år, fra Brandsgård, Aaker. En søster til hende, Dorthea Kaas, var elev 1878.
Cathrine Kaas blev senere gift med Laurits Andersen, som nævnes som tjener i København.
Kilder: Koefoed-sl. s. 68; Bornholmere.dk.

Johanne Larsen, Klemensker

Kathrine Johanne Larsen, født 28/2 1855, 19 år, fra Strangegård, Klemensker. Tre søstre og to brødre blev også elever på Vallekilde.
Johanne Larsen blev 29/9 1880 gift med gårdejer Iver Thomsen Kjems, Mejlbygård, Lindtrup, Sønderjylland, f. 11/9 1850. Han døde imidlertid knap 10 år senere, 21/6 1890. Hun bosatte sig derefter i Nexø. To døtre blev senere elever på Bornholms Højskole.
Kilder: Koefoed-sl. II s. 52; Jochum. s. 76-77.SAMs højskolehistoriske Arkiv