Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdet 1875
Indledende oplysninger

Anine Hansine Andersen, Aakirkeby

Anine Hansine Andersen, født 20/10 1858, 16 år, fra et avlsbrug i Nyby, Aakirkeby. Hun blev gift med Janus S. Kofoed og bosat på 2. slg. Engegård i Nylars. En søn, Karl Kofoed, blev 1907-08 elev på Bornholms Højskole.

Boline Elisabeth Blem, Aaker

Oline Elisabeth Blem, født 9/8 1858, 16 år, fra Værmelandsgård, Aaker. (navnet "Boline" må være en fejl). Hun blev elev igen 1878. Det hedder, at hun efter højskoleopholdet blev hun mejerielev ved Kalundborg, men det har formentlig været efter det andet ophold.
Den 20/4 1886 blev hun gift med Karl Georg Bernhard Bidstrup, Rønne, som senere blev fabriksbestyrer på Nordre Jernstøberi.
Kilde: Bendix. s. 33 & 46.

Kristjane Dam, Østerlars

Christiane Marie Dam, født 21/8 1851, 23 år, fra Dammegård, Østerlars.
Hun døde imidlertid knap to år senere, 14/3 1877, 25 år.
Kilde: Østerlarsker-slægter nr. 954, s. 65.

Jensine Kirstine Kofod, Ibsker

Jensine Kirstine Kofod, født 21/6 1850, 25 år, fra Ellesgård, Ibsker.
En yngre bror til hende, Maurits Kofod, var senere elev to gange på Vallekilde.
Jensine Kofod blev gift med gartner Jens Madsen Kofoed og bosat i Nexø.

Margrethe Benie Kirstine Kofod, Aaker

Margrethe Benia Chirstine Kofoed, født 13/2 1859, 16 år, fra St. Bukkegård, Aaker.
Hun blev 3/1 1882 gift med Hans Ancher Sonne, f. 10/2 1856, fra Risegård i samme sogn, elev på Vallekilde 1874-75. De blev bosat på Grubbegård i Pedersker. To børn blev elever på Bornholms Højskole.
Kilder: LB. s. 289; Koefoed-sl. s. 74; (hun figurerer også i andre stamtavler).

Karen Margrethe Munk, Ibsker

Karen Margrethe Munk, født 13/2 1859, 16 år, fra Rågeskovsgård, Ibsker. Den næstfølgende her og endnu en søter var elever på Vallekilde.
Karen Munk var længe medhjælper hos sine søskende, men blev som 39 årig gift med avlsbruger og enkemand Markus Brandt, Nexø. De fik en datter, som senere blev elev på Bornholms Højskole, og som på sine ældre dage skænkede et pengebeløb til skolen.
Markus Brandt gik i øvrigt i 1901 sammen med sin svoger, Jens Hansen Munk på Rågeskovsgård og købmand I.S. Kjærgaard i Nexø om at købe en købmandsgård på torvet i Nexø og indrette den til højskolehjem.
Kilder: Aksel Jensen: Privat stamtavle over "Slægten Munk fra Rågeskovsgård"; artikel i Bornhomske Samlinger 2014.

Mathea Andrea Munk, Ibsker

Mathea (Thea) Andrea Munk, født 9/2 1853, 22 år, fra Rågeskovsgård, Ibsker, søster til ovenstående. (Rækkefølgen af hendes fornavne veksler i gengivelserne).
Mathea Munk blev gift med Magnus Andrea Ipsen og bosat på ejendommen "Højene", Ibsker. Fem sønner og én datter blev senere elever på Bornholms Højskole.
Kilder: Aksel Jensen: Privat stamtavle over "Slægten Munk fra Rågeskovsgård"; LB. s. 183 m.f.
SAMs højskolehistoriske Arkiv