Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdet 1876
Indledende oplysninger
Vilhelmine Hansen, Bodilsker

Vilhelmine Marie Hansen, født 13/6 1860, 16 år, fra Vestre Slamragård, Bodilsker.
Hun blev 29/9 1879 gift med Thor Kofoed fra Skovgård i samme sogn, og bosat på denne gård. Han havde været elev på Freerslev Højskole i Nordsjælland og senere på Vallekilde Højskole. De fik i tidens løb 10 børn, hvoraf én døde som lille. De 9 andre blev alle elever på Bornholms Højskole, indtil da den næststørste søskendeflok. I næste generation blev ikke færre end 27 fætre og kusiner elever.
Kilder: Koefoed-sl. I s. 25 og II s. 53; Jochum. s. 38 & 45.

Hansine Hansen, Bodilsker

Det er overvejende sandsynligt, at hun er identisk med Hansine Kirstine Pouline Hansen, født 16/10 1858, 17 år, fra Skovgård, Bodilsker. Hun var således halvsøster til ovennævnte Thor Kofoed. Da Thor Kofoed overtog Skovgård, flyttede familien til faderens fødegård i Langedeby.
Hansine Hansen blev senere gift med Christian Hansen fra Vestre Slamragård, altså bror til ovennævnte Vilhelmine Hansen. Han var født 19/12 1857 og elev på Vallekilde Højskole 1877-78, og de overtog hans fødegård.
Kilder: Jochum. s. 38; Kures gårdlister; Bornholmere.dk

Anna Kaspersen, Neksø

Ane Marie Mathea Caspersen, født 24/2 1849, 27 år, datter af en snedker i Nexø. Hun blev senere gift med møller Hans Peter Mikkelsen, Årsdale Mølle, Ibsker. Hun døde 15/9 1941, 92 år.
Kilde: Bornholmere.dk

Dorthea Marie Larsen, Ibsker

Dorthea Marie Larsen, født 3/3 1856, 20 år, datter af avlsbruger Ole Peter Larsen, Årsdale. Hun blev 1878 gift med Poul Julius Kofoed fra Helletsgård, født 1852, elev på Vallekilde Højskole 1870-71. De ovrtog hans fødegård, Helletsgård. Han døde i 1917, og en søn overtog gården. Hun døde i 1935.
Kilder: Kures gårdlister; Bornholmere.dk.
SAMs højskolehistoriske Arkiv