Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdet 1877
Indledende oplysninger
Dorthea Hansen, Bodilsker

Efter al sandsynlighed identisk med Bolette Christine Dorthea Hansen, født 1/11 1854, datter af købmand Jochum Peter Hansen og Ingeborg Kirstine, f. Kjøller i Nexø. Men begge hendes forældre var fra Bodilsker, og hendes sidste opholdssted har formentlig også været I Bodilsker. Under opholdet på Vallekilde Højskolen må hun have truffet sin kommende mand, Niels Peter Nielsen, som var snedker og født i Vallekilde sogn. I stamtavlen over Jochumsen og Schou hedder det i en note, at de før deres bryllup begge var i tjeneste hos Bjørnstjerne Bjørnson på hans landsted Aulestad et par hundrede km nord for Oslo. I 1879 var de midletidigt på Bornholm, hvor de den 27/6 blev gift i Bodils Kirke. De vendte tilbage til Norge, til Oslo (eller Kristiania, som den hed dengang), hvor deres første barn, Gudrun Nielsen, blev født året efter. Efter et par år vendte de tilbage til hans hjemegn, hvor de nogle år bosatte sig i Ubberup i Tømmerup sogn i nærheden af Kalundborg. Omkring 1887 flyttede de til Bornholm, hvor de i ca. 8 år boede til leje på et husmandssted i nærheden af Nexø, og hvor han arbejdede med sit håndværksfag. Men i 1895 overtog de Vejdemannegård (nu Skovlundegård) i Østermarie, hvor de boede til 1915. De fik i tidens løb 10 børn, hvoraf de tre blev elever på Bornholms Højskole.

Jensine Hansen, Orsdale, Ibsker

Jensine Marie Hansen, født 25/3 1857, datter af møller H. P. Hansen, Årsdale.
Hun døde imidlertid allerede 7/4 1884, 27 år gammel.

Karoline Hansine Margrethe Hansen, Klemensker

Karoline Hansine Margrethe Hansen, født 14/12 1857, fra et hus på 49. slg. Nørre Skarpeskadegårds grund. Hun blev gift med en snedker, Peter Ipsen Hansen, men døde 6/10 1903 fra mand og fem små børn, 45 år.

Johanne Ipsen, Pedersker

Johanne Karoline Ipsen, født 9/5 1861, 16 år, fra Aspesgård, Pedersker.
Hun blev 1885 gift med Rasmus Madsen fra Nr. Snede i Jylland, født 1859, og de overtog hendes fødegård, Aspesgård.
Tre børn blev senere elever på Bornholms Højskole.
Kilder: Kures gårdlister; LB. s. 288.

Johanne Karoline Ipsen, Pedersker

Johanne Karoline Ipsen, født 30/3 1859, 18 år, fra Slettegård, Pedersker. En søster til hende, Andrea Kathrine Ipsen, havde været elev på Freerslev Højskole 1872.
Johanne Karoline tog 1882 endnu et ophold på skolen. Hun blev senere læreruddannet på Vældegård, og i 1887 overtog hun en lille friskole i Aakirkeby, som sønderjyden M. M. Schmidt havde oprettet i 1872. Efter at bystyret i 1897 havde fået etableret en ny Borgerskole, flyttede både børnene og hun dertil, hvor hun kom til at virke i endnu mange år. Friskolens bygning blev år 1900 solgt og indrettet til højskolehjem.
Kilde: Dam & Larsen: Aakirkeby, side 196.

Sine Ipsen, Aaker

Sandsynligvis Hansine Birgitte Ipsen, født 9/10 1852, datter af hjulmager Mogens Peter Ipsen, Aakirkeby. Hun døde imidlertid allerede 29/3 1890, 37 år. Hun var ugift.
Kilde: Bornholmere. dk.

Anine Kjøller, Aaker

Marie Anine Kjøller, født 18/1 1862, 15 år, fra Højegård, Aaker. Hun forblev ugift, nævnes som telefondame i Rønne; døde i Aakirkeby 27/8 1914, 52 år.

Petra Kure, Rosmanne, Knudsker

Petrea Egesine Kuure, født 7/4 1860, fra Rosmannegård i Knudsker. Hun blev gift med Adolf Christian Engell fra Stubbegård i Knudsker og bosat samme sted. Senere Villa Pax. Hun døde 24/5 1929, 69 år.

Karoline Katrine Køller, Bodilsker

Caroline Cathrine Kjøller, født 22/12 1850, 27 år. Hun var fra en af Langedebygårdene, datter af Lars Kjøller og Cathrine, f. Espersen. Hun forblev ugift, boede hjemme hos forældrene; døde 25/1 1898 som 47 årig.

Rebekka Julie Larsen, Klemensker

Rebekka Juliane Larsen, kaldet Julie, født 31/12 1857, fra Strangegård i Klemensker. Hun var en af flere søskende, der blev elever på Vallekilde Højskole. Fem år senere, i sommeren 1882, opholdt hun sig på Højskolen i Østermarie, muligvis som kokkepige, og senere var hendes yngre søster, Laura, også på skolen. I april 1883 holdt de begge bryllup. Julie blev gift med Jørgen Peter Hansen fra Gallingegård i Vestermarie. De boede først på en landejendom i Hasle, men flyttede 1890 til hans sidste hjemsted, Gallingegård. I 1900 flyttede de så til nabogården, Ahlegård, som var langt større. Fem sønner og én datter blev senere elever på Bornholms Højskole.
Søsteren Laura blev gift med August Christensen, søn af sognepræsten i Rønne, Frederik Vilhelm Christensen. De rejste til Jylland, hvor han blev højskolelærer på Stenum Højskole og senere præst i et nærliggende sogn; senere igen i Øster Tørslev i nærheden af Randers. Fra dette sogn kom der senere seks unge mennesker som elever til Bornholms Højskole.
Kilder: Koefoed-fam II, side 52; Jochum. 76-77; meddelelse fra Laura Larsen, Nexø (niece).

Jensine Karoline Jensen, Pedersker

Jensmine Karoline Jensen, født 28/12 1857, fra Ll. Gadegård, Pedersker. Hun blev gift med Jens Kofod, født 27/11 1849, søn af en udbygger i sognet, og de overtog hendes fødegård. De boede der helt til deres død, hun 6/8 1927, han 22/6 1928.
Kilder: diverse KB og FT.

Gertrud Nielsen, Aaker

Efter al sandsynlighed Gertrud Nielsdatter (Nielsen), født omkr. 1852 i Sverige og med familien kommet hertil omkr. 1865, hvor de blev bosat omkr. Fåreby, Aaker. Hun blev senere gift med en anden svensker, Michel Månsson (Mogensen), som nævnes som stenhugger og husmand. De blev bosat på et husmandssted på Tingsted, Vestermarie.
Kilder: diverse FT og KB.

Sofie Skov, Bodilsker

Agnethe Sofie Schou, født 8/10 1859, 17 år, fra gården "I Skoven", Bodilsker. Hun blev gift med Jochum Laurits Brandt fra Egesgård i samme sogn, født 4/10 1857, og bosat på denne gård. De fik fem sønner, hvoraf de tre blev elever på Bornholms Højskole.
Kilder: Jochum. s. 79-80; Kures gårdlister.

Kristine Svendsen, Aaker

Elisabeth Christine Svendsen, født 12/9 1855, 21 år, fra Østre Ellesgård, Aaker. Hun blev senere gift med Andreas Peter Ipsen, født 21/12 1859, søn af hjulmager Mogens Peter Ipsen, Aakirkeby, elev på Vallekilde 1877-78, altså senere samme år som hende. Han blev selv malermester i byen.
Kilder: Dam & Larsen: Aakirkeby s. 196.


Supplerende om to søskende til ovennævnte Dorthea Hansen:
Dorthea Hansen havde en fem år yngre søster, Rasmine Octavia Hansen, født 10/10 1859. Om hun også blev elev på Vallekilde Højskole er uvist, men hun kom i hvert fald denne del af Sjælland, hvor hun traf Peder Christensen, født 5/12 1856 i Tømmerup Sogn, som hun i november 1880 blev gift med i Kalundborg. Kort efter rejste de en tur til hendes hjem i Nexø, og her blev deres første barn Johannes Christensen, født en måneds tid efter brylluppet. De blev bosat flere steder på egnen omkring Kalundborg, indtil han fik fast arbejde som fyrbøder på et teglværk i Ubberup. De fik i tidens løb i alt ni børn, hvoraf også tre blev elever på Bornholms Højskole. Flere af børnene slog sig ned på Bornholm, og på et tidspunkt endte det med, at hele familien flyttede til et husmandssted i Østermarie.

Dorthea Hansen havde også en yngre bror, Bendt Anthon Kjøller Hansen, født 8/10 1862. Han blev elev på Højskolen i Østermarie i 1883-84, og senere landmand på ejendommen Lindholm nær ved Bodils Kirke. Han blev en fremtrædende offentlig person; sognerådsformand i Bodilsker sogn i mange år og derefter i en del år medlem af amtsrådet.SAMs højskolehistoriske Arkiv