Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommeren 1878
Indledende oplysninger
Trine Andersen, Østerlars

Sandsynligvis identisk med Eline Katrine Andersen, født 30/8 1861, fra Rågelundsgård, Østerlars.
Hun blev senere gift med Victor Peter Westh Kuure og bosat på Smedegård i Nyker. En søn blev senere elev på Bornholms Højskole.
Kilde: Bornholmere.dk

Line Blem, Aaker

Oline Elisabeth Blem, født 9/8 1858, 19 år, fra Værmelandsgård, Aaker. Det var hendes andet ophold. Hun havde tidligere været elev i 1875. formentlig efter dette højskoleophold blev hun mejerielev ved Kalundborg. Den 20/4 1886 blev hun gift med Karl Georg Bernhard Bidstrup, Rønne, som senere blev fabriksbestyrer på Nordre Jernstøberi.
Kilde: Bendix. s. 33 & 46.

Mathea Jensen, Pedersker

Det har ikke været muligt at identificere hende nærmere.

Dorthea Kaas, Aaker

Dorthea Bolette Kaas, født 16/2 1860, 18 år, fra Brandsgård, Aaker. En søster til hende, Katrine Kaas, var elev 1874.
Dorthea Kaas blev gift med Jens Peter Hansen, Tingfogedgård i Ibsker og bosat samme sted.
Kilder: Koefoed-sl. s. 68; Kures gårdlister.

Marie Lind, Svaneke

Det har ikke været muligt at identificere hende nærmere.

Vilhelmine Møller, Dalshøj

Birgitte Vilhelmine Müller var født på Vallensgård 15/12 1852, men inden hendes højskoleophold var familie flyttet til aftægtsejendommen Dalshøj. Hun blev den 6/5 1881 gift med Jens Peter Ipsen, som drev bagerforretning i Aakirkeby. De fik tre børn, men halvandet år efter den yngstes fødsel døde hun den 25/9 1886, 33 år. Manden opgav derefter at være bager og blev landmand på ejendommen Bækkelund lidt øst for Aakirkeby.

Hansine Kirstine Sonne

Hansine Kirstine Sonne, født 3/4 1857, 21 år, datter af skomager Sonne, Aakirkeby. Hun blev gift med gårdejer Anders Larsen fra Skippinge i Vestsjælland og bosat på Hørve Lammefjord. De døde begge med ca. en måneds mellemrum i august og september 1919 og blev begravet på Korskirkens kirkegård i Vallekilde, som tilhørte den stedlige valgmenighed.
Kilde: Stamtavle over Sonne-slægten, 6. generation; Bornholmere.dk.
SAMs højskolehistoriske Arkiv