Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdet 1879
Indledende oplysninger
Marie Bidstrup, Bodilsker

Ellen Kirstine Marie Bidstrup, født 3/12 1861, 17 år, fra Tornegård i Bodilsker.
Hun blev gift med Adolf Janus Kofoed, f. 1857, fra Brogård, Pedersker. De boede først på Slusegård, Pedersker, men fra 1894 på Østre Slamragård, Bodilsker, som ligger meget nær ved hendes fødehjem, Tornegård.
Kilder: Koefoed- sl s. 97; Kures gårdlister.

Karoline Kirstine Espersen, Aaker

Caroline Kirstine Espersen, født 4/7 1856, 23 år, datter af udflytter Esper Hansen, Fåreby, Aaker.
Hun blev gift med Hans Larsen fra Ibsker, og de blev bosat på et husmandssted i Bodilsker.

Dorthea Hansen, Bodilsker

Efter al sandsynlighed Karen Dorothea Hansen, født 17/3 1857, fra 32. slg. Stensebygård, Bodilsker.
Hun blev 2/5 1884 gift med Jakob Andreas Olsen fra Sandegård i Knudsker, og de blev bosat på Skadegård i Nyker. Fire døtre og tre sønner blev senere elever på Bornholms Højskole
Kilder: Diverse FT og KB; Bornholmere.dk

Margrethe Hansen, Bodilsker

Efter al sandsynlighed Margrethe Dorothea Hansen, født 1/5 1859, 20 år, fra 31. slg. Stensebygård, Bodilsker. Det kunne således se ud til, at hun og ovenfor omtalte Karen Dorothea Hansen er enedes om sammen at tage på højskole. Men hun ser også ud til at have taget endnu et ophold året efter.
Margrethe Dorothea Hansen blev 30/3 1887 gift med Tius Kofod, f. 21/9 1859 i Ibsker, men familien var senere flyttet til St. Hallegård i Bodilsker. De blev bosat på Ll. Kirkebogård i Tjørneby, Poulsker. En søn, Jens Peter Kofoed, født 12/1 1888, som senere overtog gården, var elev på Vallekilde Højskole 1906-07. En anden søn, Otto Kofoed, født 28/8 1897, var elev på Vallekilde Højskole 1924-25. Han blev 1931 avlsbruger på ejendommen Sejersminde i Bodilsker.
Kilder: Bornholmere.dk; LB. side 168 & 306.

Karen Margrethe Hansen, Ibsker

Karen Margrethe Josefine Hansen, født 19/3 1859, datter af snedker Johannes Hansen, Årsdale. Hun blev gift med fisker Kristian Larsen og bosat i Nexø.

Hansine Hansen, Aaker

Sandsynligvis identisk med Hansine Margrethe Hansen, født 12/11 1859, fra Vasegård , Aaker.
Hun blev 31/3 1882 gift med Johannes Christian Marcus Dam, født 27/10 1856, søn af lærer Dam Aakirkeby, elev på Vallekilde Højskole 1873-74. De overtog hendes hjem, Vasegård. To døtre blev elever på Bornholms Højskole.

Jensine Karoline Marie Hansen, Aaker

Jensine Marie Caroline Hansen, født 29/3 1861, 18 år, født på et udbyggersted i Aaker. Hun forblev ugift og angives at have været husbestyrerinde i København. Hun døde 23/4 1928 og blev begravet på Korskirkens kirkegård i Vallekilde.
Kilde: Bornholmere.dk

Mine Kristine Jensen

Kan være identisk med Mine Christine Jensen, født 1/4 1851 i Aakirkeby. Hun blev gift med en mand ved navn Andersen fra København og bosat derovre. Døde 18/12 1916.
Kilde: Bornholmere.dk

Kristine Kofod, Østerlars

Navnet kan passe på flere, men den mest sandsynlige er
Margrethe Kristine Kofoed, født 24/3 1859, 20 år, fra Knarregård i Østerlars. Hun blev året efter højskoleopholdet gift med Andreas Peter Andersen, som stammede fra 23. vdg. Fårebygård i Aaker, og som sandsynligvis var elev på Vallekilde Højskole 1870-71. Han havde nogle år før erhvervet Dammegård i Østerlars og drevet den som ugift.
De fik i tidens løb 14 børn, men mistede fire af dem som små. Men de øvrige 10 blev alle elever på Bornholms Højskole, den største søskendeflok, der har været.
Kilder: Bornholmere.dk; diverse KB & FT; Kures gårdlister.

Marie Køller, Bodilsker

Marie Laurentia Kjøller, født 15/8 1856, 18 år, fra 23. slg. Langedebygård, Bodilsker. Hun blev i 1890 gift med Hans Andersen Kaj, f. 1866 fra Spidlegård, Aaker, og bosat dér.

Marie Larsen, Aaker

Sandsynligvis identisk med Marie Larsen, født 16/6 1861, fra Ll. Munkegård, Aaker. Hun døde allerede tre år efter, den 14/5 1882, knap 21 år.
Kilde: Lauegd-fam. s. 46; Bornholmere.dk.

Julie Nielsen, Aaker

Julie Gerda Nielsen, født 6/4 1860, 19 år, fra Stangegård i Aaker.
Hun blev 28/10 1881 gift med Hans Munch, f. 17/10 1855, fra St. Hallegård i Aaker og elev på højskolen i Østermarie 181873-74. De blev bosat på Dammegård i Pedersker. De fik ni børn, hvoraf de otte blev elever på Bornholms Højskole.
Kilder: Koefoed-sl. side 42; Lauegd-fam. side 82.
SAMs højskolehistoriske Arkiv