Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdene 1880, 1881 og 1882
Indledende oplysninger
Sommerholdet 1880

Margrethe Dorthea Hansen, Bodilsker

Det må være Margrethe Dorothea Hansen, som også var elev året før, født 1/5 1859, 21 år, fra 31. slg. Stensebygård, Bodilsker.
Hun blev 30/3 1887 gift med Tius Kofod, f. 21/9 1859 i Ibsker, men familien var senere flyttet til St. Hallegård i Bodilsker. De blev bosat på Ll. Kirkebogård i Tjørneby, Poulsker. En søn, Jens Peter Kofoed, som senere overtog gården, var elev på Vallekilde Højskole 1906-07.
Kilder: Bornholmere.dk; LB. side 306.

Julie Olsen, Søndergaard

Med efternavnet Olsen kan der på det tidspunkt kun være tale om Søndergård i Østerlars.
Eleven er derfor Julie Caroline Christine Olsen, født 21/7 1861, fyldte 19 år sidst under opholdet.
Hun blev den 12/12 1890 gift med den 17 år ældre husmand, Hans Andreas Svendsen, født 28/8 1844, på en Lauegårds parcel. Det ser ud til, at hun samme år var blevet husbestyrerinde hos ham.


Sommerholdet 1881

Katrine Skov, Neksø

Ved FT 1880 var der ingen ved navn Katrine Skov i Nexø. Det er derfor mest sandsynligt, at der var tale om Julie Kathrine Schou fra gården "I Skoven" i Bodilsker, født 10/7 1863. Hun fyldte således 18 år under opholdet.
Hun blev senere gift med Mathias Nørregaard fra Lille Pilegård i samme sogn og bosat dér. Tre sønner blev elever på Bornholms Højskole.
Kilde: Jochum side 79-80.

Anine Hermandine Sonne, Aakirkeby

Anine Hermandine Sonne, født 10/9 1859, 21 år, datter af skomager Sonne, Aakirkeby. Hun blev gift med Lars Peter Christensen, detajlhandler i Jyderup, Sjælland, senere pelsgrosserer i København. Sidste bopæl i Odense, hvor han døde i april 1922 og hun i september samme år.
Kilder: Stamtavle over Sonne-slægten, 6. generation; Bornholmere.dk


Sommerholdet 1882

Johanne Ipsen, Pedersker

Det kan kun være en af de to af samme navn, Johanne Karoline Ipsen, som var elever på sommerholdet 1877, og det er ikke muligt med sikkerhed at afgøre hvem af dem, det er. Mest sandsynligt er dog nok datteren fra Slettegård, som senere blev mangeårig lærerinde i Aakirkeby. Se nærmere under sommerholdet 1877.

SAMs højskolehistoriske Arkiv