Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdene 1883, og 1885
Indledende oplysninger
Sommerholdet 1883

Andrea Kristine Jørgensen, Østerlars

Andrea Christine Jørgensen, født 5/7 1859, i Aaker, men familien var før 1880 flyttet til Østerlars.
Det er ikke lykkedes at finde yderligere oplysninger.


Sommerholdet 1885

Anine Hansen, Bodilsker

Formentlig Anine Petrea Hansen, født 14/3 1865, 20 år, fra et husmandssted i Bodilsker. Hun angives at være udvandret til USA i 1890.
Kilde: Bornholmere.dk.

Frida Johanne Kjøller, Vestermarie

Frida Johanne Kjøller, født 27/4 1866, 19 år, fra 24. slg. Nygård i Sose, Vestermarie. Hun blev gift med hotelejer Claus Larsen, Knabstrup Hotel, Mørkøv sogn, Sjælland. Som enke flyttede hun til Aakirkeby, hvor hun døde 15/9 1945.

Tekla Nielsen, Østerlars

Thecla Petrea Nielsen, født 20/2 1858, 27 år, fra Dalegård i Rutsker. Hun var endnu hjemme på gården i 1880, hvor moderen var blevet enke. Omkring 1887 blev den overtaget af en yngre søster og svoger.
Hun var elev igen i 1887. Hvorfor hun begge gange har angivet Østerlars som hjemsted er uvist. Efter højskoleopholdene var hun i 1890 husbestyrerinde på Krusegård i Rutsker.
Senere ser hun ud til at have været husbestyrerinde for en ældre mand i Bjergesø i nærheden af Vallekilde.
Den 3/1 1894 blev hun i Vallekilde Valgmenighedskirke gift med den 14 år yngre Hans Peter Jensen fra Gislinge lidt vest for Holbæk. De blev bosat på et husmandssted i nabosognet Tuse.
Kilder: Bornholmere.dk; diverse KB & FT.

Laura Pedersen, Bodilsker

Sandsynligheden taler for, at det er Laura Marie Mathea Pedersen, født 9/5 1865, 20 år, fra et husmandssted i det østlige Aaker (5. slg. Gadegårds grund). I 1880 var hun tjenestepige på St. Hallegård i Bodilsker. Og 1/2 1889 blev hun gift med den yngste søn på gården, Poul Kofoed, som forinden havde overtaget den. To sønner blev senere elever på Bornholms Højskole. Han døde allerede i 1916, 56 år. Hun førte gården videre i nogle år med sin ældste søn som bestyrer. Senere flyttede hun til Nexø.SAMs højskolehistoriske Arkiv