Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdet 1886
Indledende oplysninger
Dortea Didriksen, Aaker

Den eneste mulige ser ud til at være Henriette Dorothea Dideriksen, født 15/11 1863 i Aaker, 22 år. Efter højskoleopholdet udvandrede hun 1888 til USA, og året efter blev hun gift med Laurits Christian Olsen, født 1/12 1858 i Aaker. Han var udvandret fem år før.
Kilde: Bornholmere.dk

Boline Ipsen, Aakirkeby

Boline Kristine Marie Ipsen, født 15/3 1868, 18 år, datter af hjulmager Mogens Peter Ipsen, Aakirkeby.
Hun blev gift med Herman Nikolaj Mogensen, som stammede fra Klemensker, var snedker og formentlig været ansat hos hendes far. De blev 1903 ansat som værtspar på det nyligt oprettede højskolehjem på torvet i Nexø. Efter at der blev bygget et nyt højskolehjem i 1912, købte de resten af det gamle og indrettede det til købmandshandel, som de drev i mange år.

M. Trine H. Kjær, Østerlars

Maren Trine Henriksen Kjær, født 7/10 1864, 21 år, fra 13. vdg. Søgård, Østerlars. To yngre brødre blev 1898-99 elever på Bornholms Højskole.
Trine Kjær blev gift med højskolelærer Oluf Bennike, Vallekilde Højskole.

Trine Kofod, Aakirkeby

Trine Bolette Koefoed, født 17/3 1869, 17 år, datter af avlsbruger Absalon Hansen Koefoed, Aakirkeby. Hun blev 11/5 1894 gift med Nikolaj Julius Svendsen, født 10/5 1868, fra Sandegård, Østerlars. Han havde samme år i tre måneder været elev på den nyoprettede Højskole ved Ekkodalen, og han havde sandsynligvis tidligere været elev på højskolen i Østermarie. De blev bosat på Ll. Munkegård i det sydlige Aaker. Alle deres seks børn blev senere elever på Højskolen ved Ekkodalen. N. J. Svendsen fik gennem tiden en fremtrædende position omkring skolen, som formand for elevforeningen, og senere som formand for skolens bestyrelse.
Kilde: Lauegd-fam. side 11.

Mine Kristine Lyster, Aaker

Mine Christine Lyster, født 10/11 1867, 18 år, datter husmand Niels Peter Lyster, et af Vallensgårdshusene. Hun blev gift med bager Poul Møller, Gudhjem, født 18/1 1871 i Chicago, USA, og havde slået sig ned i Gudhjem i 1896. Hun døde allered 9/3 1914, 46 år.

Marie Michelle Pedersen, Aakirkeby

Marie Michelle Pedersen, født 27/9 1867, 18 år, fra et avlsbrug i Strøby, Aakirkeby sogn.
Hun overtog år 1900 den tidligere friskolebygning i Østergade, Aakirkeby, og sammen med en veninde, Karen Nielsen, indrettede de i den et højskolehjem, som de drev i de følgende 25 år, til 1925. I 19?? fik de tilbygget en sal vinkelret på nedad Smedegade. Højskolehjemmet kaldes senere Højskolehotellet, og er nu en del af Davidskolen.
SAMs højskolehistoriske Arkiv