Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdet 1877
Indledende oplysninger
Anna Marie Dam, Vestermarie

Anne Marie Dam, født 3/12 1868, 18 år, fra 11. slg Smørengegård, Vestermarie. Tre yngre brødre blev senere elever på Bornholms Højskole.
Anne Marie Dam blev 3/4 1891 gift med Andreas Peter Mortensen, Engegård, Rutsker, og bosat dér. De fik året efter en søn, Alvin Mortensen, som blev elev på Bornholms Højskole, men allerede den 18/10 1895 døde hun, knap 27 år. En yngre søster, Engeline Dam, blev derefter husbestyrerinde.

Jørgine Jørgensen, Østermarie

Formentlig Jørgine Christine Jørgensen, født 10/2 1864, 23 år. Det er ikke lykkedes at finde andre oplysnger.

Andrea Klo, Rutsker

Andrea Jørgine Klo, født 24/6 1869, fra Bakkegård, Rutsker.
Hun blev gift med Anton Andreas Lind, Brogård, Klemensker. Han var i flere perioder sognerådsformand.

Marie Kofod, Knudsker

Det har ikke været muligt at identificere hende.

Tora Marianne Kofod, Nyker

Thora Mariane Ellenmine Kofoed, født 22/11 1869, fra Blæsbjerggård i Nyker. Hun blev gift med Villiam Christian Dam fra Bækkegård i Vestermarie, født 2/5 1866 og elev på højskolen i Østermarie 1883-84, og de overtog hendes fødegård. Som ældre flyttede de til husmandsstedet Spagersminde i Nylars. Tre sønner og én datter blev elever på Bornholms Højskole.

Dorthea Møller, Rønne

Dorthea Elisabeth Møller, født 9/12 1867, 19 år, Søndergade, Rønne. Hendes far angives at være skipper eller sømand. I 1880 var han på et fyrskib.
Dorthea Møller udvandrede til USA i 1891.
Kilder: Bornholmere.dk; FT 1880.

Tekla Nielsen, Østerlars

Thecla Petrea Nielsen, født 20/2 1858, 29 år, fra Dalegård i Rutsker.
Det var hendes andet ophold. Se nærmere under sommerholdet 1885.SAMs højskolehistoriske Arkiv