Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdet 1888
Indledende oplysninger
Hanna Holm, Rutsker

Hanne Julie Holm, født 21/12 1863, fra Vester Rosendalegård, Rutsker.
Hun døde som 30-årig den 12/7 1894 efter længere tids svaghed. Hun opholdt sig da hos en søster og svoger på Skinderbygård i Klemensker.
Kilder: Bornholmere.dk; kundgørelse i Bhs. Td.

Margrethe Kirstine Jensen, Hasle

Margrethe Christine Jensen, født 15/6 1867, fyldte 21 år, datter af avlsbruger Carl Christian Frederik Jensen og Laura Hansine Margrethe Jensen.
Hun blev den 20/11 1891 gift med malersvend Karl Hans Martin Jørgensen, født i Rønne 9/7 1865, men boede i Hasle. De blev bosat i Østergade i Hasle og fik allerede 2/1 1892 en søn, Karl Andreas Jørgensen. Faderen angives at være udvandret til USA 16/3 1893. Sønnen fulgte efter som 10-årig den 10. september 1902 formodentlig sammen med sin mor.
Det er ikke lykkedes at finde andre oplysninger.
Kilder: Bornholmere.dk; Lill May Didriksens udvandrerkartotek; diverse FT & KB.

Hansine Skov, Rø

Enia Hansine Schou, født 11/8 1867, 20 år, fra Helligdomsgård, Rø.
I 1890 opholdt hun sig fortsat på gården, men nu hos sin bror, der havde overtaget den.
Det er ikke lykkedes at finde andre oplysninger.
Kilder: Bornholmere.dk; FT 1890.

Katrine Marie Sonne, Rutsker

Cathrine Marie Sonne, født 28/3 1870, 18 år, fra Væbogård, Rutsker, men familien flyttede senere til Knudsker.
Hun blev den 26/3 1897 gift i Knuds Kirke med Villads Midtgaard, født 23/4 1869 i Lundsmark i Hviding sogn, Sønderjylland, som dengang var under Tyskland. Han var forpagter af forældrenes gård, og de blev bosat derovre. Han døde i 1935, mens hun overlevede ham i næsten 25 år og døde 29/7 1960.SAMs højskolehistoriske Arkiv