Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Sommerholdet 1889 og 1890
Indledende oplysninger
Johanne Hansen, Bodilsker

Johanne Octavie Hansen, født 1/4 1869, 20 år, fra 32. slg. Stensebygård, yngre søster til Karen Dorothea Hansen, som var elev 1877 og 1879.
I 1891 overtog den yngste søn, Bendt Anton Hansen, gården. Han forblev ugift, og en ældre søster, Karoline Marie, og Johanne blev boende sammen med ham. Ved FT 1921 betegnes Johanne husbestyrerinde. De drev gården til 1924, hvorefter de boede hver for sig. Johanne døde 8/1 1948.

Anine Holm, Poulsker

Annine Cathrine Holm, født 16/7 1869, fra 8. slg. Tjørnebygård, Poulsker.
Hun blev 1890 gift med Johan Peter Johansen fra Egebjerg, Odsherred på Sjælland, og bosat på fødegården. En søn, Abdon Peter Johansen, som senere overtog gården, var elev på Bornholms Højskole 1914-15.
Kilder: LB. side 294; Kures gårdlister; Bornholmere.dk.

Katrine Jensen,, Poulsker

Sandsynligvis Andrea Cathrine Jensen, født 16/9 1862, 26 år, fra Udegård, Poulsker.
Hun blev året efter, den 30/5 1890, gift med Jens Christian Ipsen fra Slettegård i Pedersker, født 16/4 1861, og bosat på denne gård. En søster til ham, Johanne Karoline Ipsen, var elev på Vallekilde 1877 og 1882.

Valborg Kofod, Rønne

Valborg Cathrine Kofoed, født 4/1 1872, 17 år, datter af Jochum Peter Kofoed, klokker og lærer i Rønne, og som boede i Karnaphuset i Østergade.
Faderen var født i Bodilsker, men familien flyttede senere til Ågård i Pedersker. Han og en bror af moderens første ægteskab blev begge lærere. Jochum Kofod blev lærer i Klemensker, hvor Valborg som den ene af to tvillingpiger blev født, men senere flyttede de til Rønne.
Valborg Kofod blev lærerinde og fik sit virke i Pedersker. Hun døde i Rønne 1/3 1954, 82 år.
Kilder: Koefoed-fam. s. 48; Jochum. s. 14 & 20; Bornholmere.dk.Sommerholdet 1890

Petra Møller, Rønne

Sandsynligvis Petra Diderikke Møller, født 7/6 1870, fyldte 20 år, datter af skipper Jørgen Jensen Møller og Karen Anine Kirstine Dideriksen. Faren nævnes senere som kaptajn på et fyrskib.
Petra Møller angives at være udvandret 20/8 1890, altså kort efter højskoleopholdet, men hun vendte tilbage og blev den 26/6 1898 gift med bagersvend Carl Christian Theodor Sommer, født 3/10 1872 i Sorterup i nærheden af Slagelse, hvor faren var lærer, men familien var omkring 1885 vendt hjem til Bornholm. Ved FT 1921 nævnes han som cigarhandler i Torvegade. Petra Møller døde 14/8 1944.
Kilder: Bornholmere.dk; diverse FT & KB.

SAMs højskolehistoriske Arkiv