Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Vinterholdet 1868
Indledende oplysninger
Kristjan Kofod, Aaker
(elev vinteren 1868)

Christian Koefoed, født 1/3 1850 på Siegård i Aaker, søn af Hans Philip Koefoed og Gertrud Marie, f. Dam. Faderen figurerer på en aktietegningsliste med henblik på at oprette en højskole i Aaker omkring denne tid, som dog ikke blev til noget.
Det hedder om Christian Koefoed, at han som 16 årig var elev på Hindholm Højskole. Senere var han i tjeneste på en gård på Fyn, men mens han var dér, blev han anmodet om at tage på Vallekilde Højskole i 1868. Man var interesseret i at "afprøve" den.

Christian Koefoed blev senere ejer af Soldatergård i Aaker, først gift med Anna Hansine Sonne fra Lille Munkegård, Aaker, som allerede i 1874 døde i barselsseng. I 1876 blev han gift igen med Laura Kirstine Larsen, som var halvsøster til hans første kone.
Datteren af første ægteskab, Anna Koefoed, var elev på højskolen i Østermarie i 1891. I det andet ægteskab var der otte børn, hvoraf de fem blev elever på Bornholms Højskole.SAMs højskolehistoriske Arkiv