Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Vinterholdet 1869-1870
Indledende oplysninger

Elever på vinterholdet 1869-70:

Af dette hold kan der drages fordel af oplysningerne i folketællingslisten fra februar 1870.

Peder Brandt, Pedersker

Peter Christian Hansen Brandt, født 24/7 1851, 18 år, fra 1. slg. Kællingebygård, Pedersker.
Han forblev ugift, var i mange år medhjælper hos sin bror, Hans Peter Brandt, på fødegården; derefter hos sin søster og svoger, som tidligere havde haft 3. slg. Frigård, men var flyttet til en mindre ejendom, kaldet Nygård, i nærheden. Boede til sidst i Pedersker stationsby, hvor han døde 27/ 1939, 87 år.

Kristjan Dam,
Ladegaard, Aaker

Kristian Peter Dam, som angivet fra Ladegård i Aaker, født 1849. En søster til ham, Hansine Dam, var elev 1873.
Kristian Dam blev senere ejer af Kæmpegård i Vestermarie (ved Læsåen nær Aakirkeby), gift med Martha Kirstine Madsen fra Knarregård i Ibsker. En søn og en datter blev elever på Bornholms Højskole.

Hans Peder Hansen,
Egeby, Aaker

Hans Peter Hansen, født 8/12 1845, fra 6. slg. Østre Skovgård i Egeby, Aaker. Han blev 1875 gift med Katrine Marie Henriksen fra Dammegård, Aaker, og først bosat på et avlsbrug i Pedersker, men overtog 1885 fødegården, som han havde til sin død 1905.

Peder Ipsen,
Egeby, Aaker

Norbertus Peter Ipsen, født 6/6 1851, fra St. Egebygård, Aaker.
Han overtog 18?? fødegården, mens resten af familien flyttede til Tingfogedgård i Nylars. Han havde imidlertid kun gården i ret kort tid, hvorefter den blev solgt og han udvandrede i 1887 til USA.

Markus Kofod, Aaker

Marcus Ludvig Koefoed, født 30/3 1852 på Siegård i Aaker og således bror til ovenstående Christian Koefoed. Han overtog senere fødegården, gift 16/11 1877 med Caroline Christine Espersen, født 7/4 1858, fra St. Strandbygård i Nylars, elev på Vallekilde Højskole 1873. De fik to børn, en søn og en datter, der begge blev elever på Bornholms Højskole. Sønnen, Axel Koefoed, blev i en del år medlem af Folketinget.

Hans Larsen, Klemensker

Hans Anker Larsen, født 17/4 1852 på Lille Bjergegård i Aaker (senere Bobbegård), men familien var senere flyttet til Strangegård i Klemensker. Han tog endnu et ophold på Vallekilde Højskole i 1876-77 som 24-årig.

Johan Mortensen, Pedersker

Johan Peter Mortensen, født 1/6 1845 på 3. slg. Frigård i Kællingeby, Pedersker. Han overtog senere fødegården, gift med Anine Brandt fra nabogården, Kællingebygård.

Peder Svendsen,
Lille Ellegaard, Aaker

Andreas Peter Svendsen, født 31/3 1851 på Østre Ellesgård, Aaker. Han blev gift 17/10 1878 med Elsebeth (Elisabeth) Andrea Koefoed, født 5/5 1854, datter af avlsbruger Anders Absalon Kofoed, Nyby, Aakirkeby. I første omgang boede de hos hendes forældre, og han benævnes forvalter. I 1880 overtog han så ejendommen, markjord 64a, og svigerforældrene blev der som aftægtsfolk.
Andreas Svendsen døde imidlertid allerede 11 år senere, den 9/9 1891, 40 år. Hans svigerfar døde godt en måned senere, den 23/10. I 1893 solgte enken ejendommen til anden side.

SAMs højskolehistoriske Arkiv