Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Vinterholdet 1870-71




Indledende oplysninger




Andreas Peter Andersen, (Bornholm)

Navnet kan passe på flere, men den absolut mest sandsynlige er den ældste søn fra 23. slg. Fårebygård i Aaker, Andreas Peter Andersen, født født 15/10 1848, 22 år. En yngre bror var elev senere, og en endnu yngre søster og bror blev elever på højskolen i Østermarie.
Andreas Peter Andersen erhvervede senere Dammegård i Østerlars, som han i nogle år drev som ungkarl, men i 1880 blev han gift med Margrethe Kristine Kofod, født 24/3 1859, fra Knarregård, også Østerlars, formodentlig også elev på Vallekilde Højskole 1879. De fik i tidens løb 14 børn, men mistede fire af dem som små. De andre 10 blev alle elever på Bornholms Højskole; den største søskendeflok på denne skole.

Anton Hansen, (Bornholm).

Ludvig Kristjan Jensen, Aaker

Den eneste, der kan være tale om er Ludvig Christian Jensen, født 14/12 1851 i Bodilsker, men familien var senere flyttet til Kastelsgård i Aaker.
Han overtog i januar 1879 Bækkegård i Aaker, gift med Thora Hansine, f. Holm den 13/9 1857, fra Stubbegård, Aaker. De havde dog kun gården til 1903. Derefter blev han regnskabsfører bosat i Aakirkeby. Han døde 2/7 1928.

Poul Julius Kofod, Ibsker

Poul Julius Koefoed, født 25/1 1852, fra Helletsgård, Ibsker.
Han overtog gården 1878, gift med Dorthea Marie Larsen, født 3/3 1856, datter af avlsbruger Oler Peter Larsen i Årsdale, elev på Vallekilde Højskole 1876.
Poul Julius Koefoed døde i 1917. En søn overtog gården.
Kilder: Kures gårdlister; Bornholmere.dk.

Kristen Kofod, Ibsker

Christen Kofoed; han nævnes formentlig at være en ældre bror til ovenstående, altså fra Helletsgård, født 11/9 1940, 30 år. Han blev senere avlsbruger på Nørremark, Nexø, gift med Ane Margrethe, f. Fischer, fra Svaneke.

Ole Laurits Kofod, Ibsker

Ole Laurits Koefoed Olsen er den eneste, der er fundet med den navnekombination. Men han var fra Aakirkeby. Ibsker kan derfor være en fejl, eller muligvis hans sidste opholdssted, før han tog på højskole.
Han var født 22/9 1849 på avlsbruget "Nyholt" i Strøby, Aakirkeby. Men ved FT 1870 var begge hans forældre døde; moderen Cathrine Kirstine Olsen, i 1866 og faderen, Hans Koefoed Olsen, i 1869. Sammen med en ældre søster, Oline Christine, førte han ejendommen videre i nogle måneder, men i løbet af 1870 blev den afhændet, og søsteren blev elev på Vallekilde Højskole samme sommer. Han fulgte så efter på vinterholdet.
Ole Laurits Kofoed blev 27/3 1874 gift med Margrethe Michelle Kirstine Andersen, født i Nylars, men familien var tre år før flyttet til 2. vdg. Myrebygård i Vestermarie. De overtog samtidig denne gård. De fik to børn, men efter godt 13 år døde han den 22/7 1887, knap 38 år. Gården blev året efter solgt til anden side, og enken med sine børn og forældrene, der havde boet på gården som aftægtsfolk, flyttede til Rønne.
Kilder: Diverse FT og KB; Bornholmere.dk; (I kirkebogsnotaterne skrives han som "Laurius", men de fleste andre steder "Laurits", hvilket besværliggjorde efterforskningen).






SAMs højskolehistoriske Arkiv