Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Vinterholdet 1872-73
Indledende oplysninger

Herman Blem, Aaker

Hermann Olaus Blem, født 10/5 1855, fra Værmelandsgård i Aaker. Han blev uddannet maskinarbejder. Senere ejer og leder af Bornholms Maskinfabrik. Han blev gift med Frida Müller fra Vallensgård, Aaker, født 5/3 1857 og elev på Vallekilde Højskole 1873. En datter blev elev på Bornholms Højskole.
Kilde: Bendix. 33 og 44.

August Kristensen, Rønne

Poul Christian August Christensen, født 3/6 1854, søn af sognepræsten i Rønne, F.V. Christensen. Han blev som sin far cand. theol. Den 17/4 1883 blev han i Østermarie gift med Laura Anine Larsen fra Strangegård i Klemensker.
De drog til Vendsyssel, hvor han blev højskolelærer på Stenum Højskole. Senere præst i Ugilt, Vrejlev og Øster Tørslev, sidstnævnte sted i nærheden af Randers. En datter, Ingeborg Christensen, blev elev på Bornholms Højskole. En anden datter, Johanne Christensen, blev i nogle år, 1909-13, såkaldt sommerlærerinde på skolen, dvs. en der i hovedsagen havde gymnastik og håndarbejde.
Kilder: Koefoed-sl. II 52; Jochum. 78; meddelelser fra Sofie Anker, Rønne.

Jens Michael Larsen, Nylars

Jens Michael Larsen, født 18/6 1852, fra Bakkegård, Nylars. Han var længe hjemme på gården som medhjælper, formentlig helt til sin fars død i 1906 sammen med tre ugifte søstre. Derefter blev han avlsbruger på en St. Myregårds parcel, mens en yngre bror overtog gården. Han forblev ugift. Efter broderens tidlige død i 1917 boede han sammen med de tre ugifte søstre. Han døde 1/7 1925.
Kilder: diverse FT; Bornholmere.dkSAMs højskolehistoriske Arkiv