Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Vinterholdet 1873-74
Indledende oplysninger
Markus Dam, Aakirkeby

Sandsynligvis Johannes Christian Marcus Dam, født 27/10 1856, søn af lærer Hans Christian Dam, Aakirkeby. Han blev gift med Hansine Hansen og bosat på Vasegård, Aaker.
Kilder: Koefoed-fam. 64; Dam og Larsen: Aakirkeby s. 192.

Ludvig Hansen, Aaker

Sandsynligvis Ludvig Mathias Hansen, født 28/6 1854, fra Savskærergård, Aaker. Han blev senere ejer af Hjulmagergård i samme sogn, gift med Louise Kristine Schou, som var fra Rutsker, men var enke efter Emil Lyngberg, Rø. En søn, Knud Anker Hansen, blev elev på Bornholms Højskole. Han overtog gården 1924.
Kilder: LB. side 153

Hans Diderik Kofod, Aaker

Hans Diderik Koefoed, født 1857, fra Bagergård i Aaker. Han havde året før været elev på Højskolen i Østermarie sammen med nedenfor omtalte Anton Peter Larsen. Han blev uddannet lærer og fik først sit virke i Jylland, gift med Laura Kaas fra Aakirkeby, elev på Vallekilde Højskole.
Hans Diderik Koefoed var meget interesseret i politik og endte med at blive redaktør af Skive Folkeblad.

Andreas Larsen, Ll. Duegård, Aaker

Andreas Georg Larsen, født 7/11 1856. Han var født på Ll. Duegård, Aaker, men moderen døde før han var ét år, og faderen døde, da han var syv år. Han kom derfor i pleje hos lærer Dam, Aaker østre Skole. Gården blev forpagtet ud, indtil han kunne overtage den. Han overtog fødegården som ganske ung og ugift med Laura Hansine Balle fra St. Myregård i samme sogn som husbestyrerinde. De blev gift 7/4 1880 og drev gården videre til 1887, hvorefter de overtog hendes fødegård, St. Myregård. Ll. Duegård blev overtaget af nedenfor nævnte Alfred Claudius Koefoed, som i øvrigt var hans fætter.
Det gik dog kun i godt to år på St. Myregård. Det fremgår af annoncer, at de reelt gik konkurs, og ved FT 1890 fremgår det, at de var flyttet til Rønne. De blev separeret i 1897. Han døde som arbejdsmand i Klemensker i 1921.
Kilder: Koefoed-sl. 45; Kures gårdlister; diverse fra FT og KB.

Anton Peter Larsen, Aaker

Anton Peter Larsen, født 1855, fra Egeskovsgård. Han havde året før været elev på Højskolen i Østermarie sammen med ovennævnte Hans Diderik Koefoed. Han overtog allerede i 1878 fødegården på grund af hans fars død. I nogle år havde han husbestyrerinde, men blev 1884 gift med Hansine Katrine Dam fra Ladegård i sammen sogn. Han døde imidlertid allerede 1891, 36 år.
Hansine Dam er efter al sandsynlighed identisk med en elev på Vallekilde Højskole i 1873 og som senere i nogen tid blev husholderske for Ernst Trier, efter at han var blevet enkemand for anden gang. Ifølge en overlevering på skolen blev hun nærmest "fast inventar" på skolen, men ved en nærmere efterforskning viste det sig at være en anden af samme navn.
Kilder: Kures gårdlister; diverse FT fra Aaker og Vallekilde sogne.
SAMs højskolehistoriske Arkiv