Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Vinterholdet 1874-75
Indledende oplysninger
Alfred Kofod, Aaker

Alfred Claudius Koefoed, født 8/9 1856, fra St. Bakkegård, Aaker. Han blev 26/6 1885 gift med Hansine Petrea Cathrine Jensen, født 4/5 1863, fra Skovgård i samme sogn. De overtog 1887 Ll. Duegård, Aaker. Tre sønner blev senere elever på Bornholms Højskole.
Kilder: Lauegd.s. 69; Koefoed-fam. 62.

Andreas Nikolaj Kure, Klemensker

Andreas Nicolai Monsenius Kure, født 19/9 1855, fra Ndr. Skrubbegård, Klemensker. Han udvandrede 8/5 1878 til Australien.
Kilder: Kure-slægten nr. 401 og 717; Bornholmere.dk.

Hans Johannes Skov, Bodilsker

Hans Johannes Schou, født 30/1 1858, fra gården "I Skoven", Bodilsker. Han blev gift med Karoline Marie Sommer fra Kåsegård i Ibsker og overtog ejendommen Mosevang, Bodilsker. De fik to sønner, hvoraf den ene blev elev på Bornholms Højskole.
Kilde: Jochum. 79-80.

Hans Anker Sonne, Aaker

Hans Ancher Sonne, født 10/2 1856, fra Risegård, Aaker. Han overtog Grubbegård i Pedersker, gift med Margrethe Benia Christine Kofoed, født 13/2 1859, fra St. Bukkegård, Aaker og elev på Vallekilde 1875. To børn blev senere elever på Bornholms Højskole.
Kilder: Koefoed-fam. 74.
SAMs højskolehistoriske Arkiv