Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Vinterholdet 1876-77
Indledende oplysninger
Vinterholdet 1876-77

Jokum Peter Blem, Aaker

Jokum Peter Blem, født 26/6 1851, 25 år, fra Værmelandsgård, Aaker. Han var 1868-69 elev på Hindholm Højskole, efter jul 1873 på Østermarie Højskole, og endelig efter jul 1877 på Vallekilde. Han overtog fødegården og blev 1886 gift med Andrea Karoline Andersen.
Kilder: Bendix. side 33 og 41 FF.

Niels Svendsen Dam, Poulsker

Niels Svendsen Dam, født 5/4 1858, Fra St. Kirkebogård, Poulsker. Han overtog på et tidspunkt Tornegård i samme sogn og blev 19/10 1898 gift med Mathea Catrine Marker, født 31/8 1874, fra et parcelliststed i samme sogn.

Jens Funck, Rønne

Jens Nelius Peter Funch, født 25/4 1857 i Rønne.
Det er ikke lykkedes at finde andre oplysninger.

Johannes Jensen, Poulsker

Navnet kan passe på to personer, men den mest sandsynlige er Johannes Mathias Jensen, født 19/3 1853, 23 år, fra Råbygård. Han blev senere ejer af 35. slg. Dyndebygård, gift med Bodil Cathrine Sonne, født 3/4 1860, fra Hullegård i samme sogn. De tilhørte valgmenigheden, og to sønner var senere elever på Bornholms Højskole.
Kilder: Koefoed-fa. 42 & 44; Bornholmere.dk

Jens Andreas Jensen, Vestermarie

Jens Andreasen Jensen, født 2/2 1855 i Vestermarie. Han blev senere murer i Rønne, gift med Laurentsine Margrethe Bech, som var fra Nyker.

Markus Kjøller, Aaker

Marcus Filius Kjøller, født 25/4 1859, 17 år, fra Højegård, Aaker. Han blev senere ejer af Smedegård i samme sogn, gift med Anna Margrethe Egedia Westh fra Kannikegård, Aaker. De overtog 1900 hendes fødegård, men allerede 20/12 1906 døde han, 47 år.
Kilder: Kures gårdlister; Bornholmere.dk

Karl Kofod, Poulsker

Carl Markus Kofoed, født 8/2 1858, fra Munkegård i Poulsker. Han overtog fødegården i 1895, gift 1/12 1897 med Julie Kirstine Kofoed, født 1/12 1856, fra Skyttegård i Pedersker. Hun ser ud til i en del år at have været husjomfru hos hans forældre.
Han døde i 1920, hvorefter hun året efter solgte gården til Asbjørn Jensen. Hun døde i 1932.
Kilde: Bornholmere.dk.

Johan Kofod, Aakirkeby

Johan Conrad Koefoed, født 12/6 1860 på Buskegård i Østermarie, men familien flyttede snart efter til Aakirkeby, hvor faderen blev købmand.
Johan Koefoed blev selv købmand, men i Allinge, 1885 gift med Christine Georgine Sonne, født 1/11 1858, fra Risegård i Aaker. Han blev kaptain i militsen og borgmester i byen i ca. 10 år.
Kilde: Lauegd-fam. side 57.

Hans Anker Larsen, Klemensker

Hans Anker Larsen, født 17/4 1852, fra Strangegård, Klemensker. Det var hans andet ophold. Hans Anker var som den første af sine søskende på sit første ophold i 1869-70.
Han overtog efter begge sine forældres ret tidlige død fødegården som 27 årig i 1879. Han blev 1888 gift med Ane Sofie Pedersen, født 21/10 1861, fra Svansbjerg på Sjælland. De fik ni børn, hvoraf to døde som små. De andre syv blev alle elever på Bornholms Højskole.
Kilder: LB. s. 167, 216 & 227: Jochum. 76-77; Jul p. Bornh. 1942;

Laurits Larsen, Poulsker

Laurits Antonius Larsen, født 1/6 1857, 19 år, fra Grammegård, Poulsker. Han blev senere ejer af Løkkegård i Vestermarie, gift med Elene Margrethe Jensen fra Gildesgård, Vestermarie.
Kilder: Bornholmere.dk

Konrad Larsen, Aaker

Conrad Eleuterius Larsen, født 18/4 1858, 18 år, fra Ll. Munkegård, Aaker. Han var nr. 6 af 11 søskende og nr. 2 af moderens andet kuld.
Han var to år senere elev på Tune Landboskole, men allerede året efter døde han den 1/3 1881, knap 23 år gammel.
Kilder: Lauegd. side 46; FT 1880.

SAMs højskolehistoriske Arkiv