Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Vinterholdet 1877
Indledende oplysninger
Kristjan Hansen, Bodilsker

Christian Hansen, født 19/12 1857, 20 år, fra Vestre Slamragård, Bodilsker. En ældre søster var elev på Freerslev Højskole i 1872, og en yngre søster på Vallekilde Højskole 1876. En anden yngre søster var elev på højskolen i Østermarie 1882.
Christian Hansen overtog senere fødegården, gift 12/11 1883 med Hansine Pouline Hansen, født 16/10 1858, fra 6. vdg. Langedebygård (tidl. Skovgård), elev på Vallekilde 1876.

Jørgen Peter Hansen, Nyker

Jørgen Peter Hansen, født 16/4 1860, 17 år, søn af udbygger Lars Hansen 6. vdg. pc.
Han udvandrede til USA 2/3 1882.
Kilde: Bornholmere.dk.

Andreas Ipsen, Aakirkeby

Andreas Peter Ipsen, født 21/12 1859, søn af hjulmager Mogens Peter Ipsen, Aakirkeby. Han blev malermester i Aakirkeby, gift med Elisabeth Christine Svendsen, født 12/9 1855, fra Østre Ellesgård, Aaker og elev på Vallekilde Højskole 1877.
Kilde: Dam & Larsen: Aakirkeby, side 196.

Peder Kofod, Aaker

Den eneste mulige ser ud til at være Peder Kofod, født 13/1 1855, søn af husmand og pensioneret løjtnant Peder Kofod, Eskildsgårds gr., Pedersker. Han kan have været i tjeneste i Aaker, før han tog på højskolen. Efter det var han således 1880 på Ll. Grammegård, Aaker, som var nær hans hjem.
I 1890 var han derimod langt væk. Han var på hovedgården Eskjær i Grinderslev sogn i Salling, hvor han figurerer som gartner. Det var han fortsat i 1901, men samme år blev han gift med Else Nielsen, født 9/10 1866, fra gården Granhøjgård i nabolaget, hvor hun var husbestyrerinde for sin bror. De slog sig ned i Nørre Sundby, hvor han etablerede sig som handelsgartner. Her ændrede han sit efternavn til Koefoed. Han døde 31/12 1936.
Kilder: Bornholmere.dk; diversen KB & FT.

Julius Larsen, Klemensker

Thor Julius Larsen, født 25/12 1849, fra Strangegård, Klemensker, elev på højskolen på Pæregård, Østerlars 1868, broder til Hans Anker Larsen, der var elev 2. gang året før, og tre søstre, der også blev elever.
Thor Julius Larsen emigrerede 1879 til Amerika - efter sigende for at tjene penge. Omkring 10 år senere vendte han hjem og blev gift med Emma Petrea Hansen fra Sdr. Kirkebogård, Klemensker, og de blev året efter bosat på ejendommen "Fælleshaab" i Rønne Vang. De fik en søn og tre døtre. Alle tre døtre blev elever på Bornholms Højskole.
Kilder: LB. s. 167, 216 & 227: Jochum. 76-77; meddelelse fra datteren Laura Larsen.

Laurits Peter Pedersen

Lauritz Peder Pedersen, født 27/9 1851, 26 år, søn af udbygger Peder Christiansen, 9. slg.gr., Aaker. Han forblev ugift, nævnes som landmand, boede til sidst i Rønne, hvor han døde 14/1 1939, 87 år.
Kilde: Bornholmere.dk.SAMs højskolehistoriske Arkiv