Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Vinterholdene 1878-79 og 1879-80
Indledende oplysninger
Vinterholdet 1878-79

Tor Kofod, Bodilsker

Thor Kofoed, født 20/12 1853, 25 år, fra Skovgård i Bodilsker. Han havde tidligere været elev på Freerslev Højskole i nærheden af Hillerød.
Thor Kofoed mistede sin far allerede i 1856, da han var tre år. Moderen drev gården videre og giftede sig igen i 1858. Efter sit andet højskoleophold overtog Thor Kofoed gården i 1879, hvorefter moderen med familien flyttede til en gård i Langedeby, der var mandens fødehjem.
Thor Kofoed blev gift med Vilhelmine Marie Hansen fra Vestre Slamragård, som også havde været elev på Vallekilde Højskole. De fik i tidens løb 10 børn, hvoraf én dog døde som lille. De andre ni blev alle elever på Bornholms Højskole.

Hans Peder Pedersen, Rønne

Hans Peder Pedersen. Det er ikke lykkedes at identificere ham nærmere.


Vinterholdet 1879-80

Movrits Kr. Kofod, Ibsker

Maurits Christian Kofoed, født 23/6 1857, fra Ellesgård i Ibsker. Det var hans 2. ophold.
Han blev senere handelsgartner i Allinge, gift med Marie Jørgensen.

Markus Kofod, Aakirkeby

Ifølge FT 1880 Markus Mossin Kofod, og han var født i Poulsker 12/8 1853. Han udvandrede til USA og blev derovre gift med en datter fra Bjerregård, Laurine Cathrine Rohmann, født 31/10 1859. De boede sidst i Zion, Lake County, Illinois, hvor de begge døde i 1937.
Kilde: Bornholmere.dkSAMs højskolehistoriske Arkiv