Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Vinterholdene 1880-81 og 1882-83
Indledende oplysninger
Vinterholdet 1880-81

Mathias Kristjan Kofod, Pedersker

Mathias Kristian Kofod, født 1/1 1862, fra Boesgård, Pedersker. Han blev avlsbruger i Aakirkeby, gift med Margrethe Andrea Nielsen. Ved siden af landbruget var han sygekassekasserer.

Peter Louv, Svaneke

Peter Lou, født 16/1 1858, fra et avlsbrug i Svaneke.
Han blev 1887-90 ejer af Møllegård i Vestermarie, gift med Anine Katrine Kjøller, født 1858, fra Holmegård i Østermarie.
Han udvandrede til USA. Konen og deres døtre fulgte efter en del år senere.
Kilder: Kjøller-slægten s. 66-67. Kures gårdlister.

Janus Romann, Poulsker

Janus Rohmann, født 1862, fra Bjerregård i Poulsker, som han senere overtog, gift 1892 med Anine Frederikke Jensen, født 1865, fra 7. slg. Tjørnebygård, Poulsker.
Bjerregård blev afhændet i 1897, hvorefter de overtog hendes fødegård, Tjørnebygård, som de havde til 1908. Derefter bosat på Axelhus, hvor han ved siden af blev pakhusbestyrer i Nexø. Fra 1920 bosat i Nexø.
Kilde: Kures gårdlister, samt diverse FT og KB.


Vinterholdet 1882-83

Jens Kristjan Bohn, Rønne

Jens Kristian Bohn, født 14/7 1856 som angivet i Rønne, men familien må senere være flyttet til Hasle, hvor faderen var smedemester. Sønnen blev selv smedemester, idet han formodentlig har overtaget smedien.SAMs højskolehistoriske Arkiv