Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Vinterholdet 1884
Indledende oplysninger
Niels Peter Ipsen, Aakirkeby

Niels Peter Ipsen, født 7/2 1862, søn af hjulmagermester Mogens Peter Ipsen, som helt fra begyndelsen var en af højskolebevægelsens faste støtter.
Niels Peter Ipsen blev selv hjulmagermester, idet han formodentlig har overtaget faderens værksted. Han blev som 47-årig gift 5/2 1909 med Dagny Ajenda Nielsen (senere Olsen), født 5/2 1889 i Lendum sogn i Vendsyssel. Hun var tvilling, og blev som 2-årig adopteret af Hans Peter Olsen og Johanne, f. Schou, 8. vdg. Langedebygård i Bodilsker. Ved brylluppet var hun bosat i Nexø.
De nåede at få fem børn, inden han døde 17/3 1920, 58 år. Virksomheden blev derefter overtaget af Sibern Emil Nielsen, som var fra Vendsyssel og broder til enken.
Dagny Ajenda Ipsen blev 1/5 1922 gift igen med Axel Byder fra Vestermarie, og de blev bosat i Svaneke. De fik en søn, men ægteskabet holdt ikke. De blev skilt, og Dagny Ajenda flyttede med børnene til Lille Madsegade 40 i Rønne, hvor hun etablerede et vaskeri. I 1926 blev hun gift 3. gang med vognmand Vilhelm Andreas Kofoed og de boede fortsat samme sted. Med ham fik hun yderligere fem børn.
Kilde: Bornholmere.dk; diverse KB og FT.

Hans Kristjan Kofod, Knudsker

Hans Kristian Kofoed, født 25/6 1861, søn af en jordbruger. Han var snedker, og blev senere bygmester i Rønne.

Peder Larsen, Bodilsker

Sandsynligvis identisk med Andreas Peter Larsen, født 21/10 1859, 25 år, fra Døvregård i Bodilsker, som han senere overtog, gift med Karoline Marie Due, født 24/9 1859, fra Borregård, Pedersker.
En søn blev elev på Vallekilde Højskole, en anden på Bornholms Højskole.
Kilder: Jochum. 130-131.

Teodor Møller, Rønne

Sandsynligvis Martin Theodor Christian Møller, født 27/3 1863, søn af en sømand, Jørgen Jensen Møller. Han døde allerede 8/10 1891, 28 år.
Kilde: Bornholmere.dk
SAMs højskolehistoriske Arkiv