Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90

Vinterholdene 1886-1889
Indledende oplysninger
Vinterholdet 18886-87

Torval Dam, Aakirkeby

Thorvald Ludvig Svane Dam, født 1/9 1868, søn af lærer Hans Christian Dam, Aakirkeby Skole.
Thorvald Dam udvandrede, men vendte på et tidspunkt tilbage og blev direktør for en virksomhed i København.
Kilder: Koefoed-sl. 64; Dam og Larsen: Aakirkeby s. 192.


Vinterholdet 1888-89

Jens Skov, Bodilsker

Jens Kristian Schou, født 28/7 1868, 20 år. Han var fra gården "I Skoven", som han senere overtog, gift med Martha Hansen, som var fra Lolland, født 13/12 1869. De fik fire døtre, hvoraf de tre blev elever på Bornholms Højskole.
Kilder: Jochum. 79 & 81; Kures gårdlister.

Kristjan Skov, Pedersker

Hans Kristian Skov, født 16/9 1868, 20 år, søn af høker Lars Peter Skov, Sømarken, Pedersker.
Han blev avlsbruger på en præstegårdsparcel, "Søblink", i hjemsognet, gift med Marie Vilhelmine, f. Nørregaard, født 14/10 1879, datter af en møller i Aaker, som kort efter blev snedsker i Pedersker.
Hans kristian Skov fik sukkersyge og døde 1/4 1932, 63 år.
Kilde: Bornholmere.dk


Vinterholdet 1889-90

Jens Pihl, Aaker

Ifølge FT 1890 Jens Andreas Pihl, født 7/3 1863, 26 år. Han nævnes som snedkersvend, og senere som hjulmager i Nexø. Han døde i Nexø 17/12 1938.SAMs højskolehistoriske Arkiv